BREXIT

Port of Zeebrugge Brexit

Laatste sprint naar de Brexit!

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie verlaten. De handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie blijft tot het einde van dit jaar verlopen alsof het Verenigd Koninkrijk nog altijd lid is van de EU.

Tijdens deze transitieperiode moeten de EU en het VK een handelsakkoord afsluiten. Een definitief akkoord moet er zijn op 31 december 2020. Op 1 januari 2021 verlaat het VK namelijk de Europese interne markt en douane-unie.

Indien beide partijen er niet in slagen een handelsakkoord af te sluiten, dan verloopt de handel tussen de EU en het VK volgens de regels van de WTO. 

De haven van Zeebrugge is hét bruggenhoofd voor de Britse distributie uit Noordwest-Europa. Onze kusthaven blijft een centre of excellence voor alle UK-trafiek, ook na Brexit. Dit moeten we garanderen.

Het havenbestuur neemt daarom verschillende initiatieven in samenwerking met de privésector in Zeebrugge en de beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Aan Britse kant heeft het havenbestuur nauw contact met de British customs en de Britse havens.

Ferry Zeebrugge

Port of Zeebrugge auch nach dem Brexit Ihre Drehscheibe ersten Ranges!

Port of Zeebrugge ist ein wichtiger Tor für alle Verkehr von/zu dem Vereignigten Königreich und bereitet sich vollauf darauf vor auch nach dem Brexit die VK Drehscheibe ersten Ranges zu bleiben. Die Hafenverwaltung ergreift hierzu eine ganze Menge von Initiativen (Errichtung digitaler Datenplattform RX/Seaport in Zusammenarbeit mit der privaten Hafengemeinschaft, Rücksprache mit den Unternehmen, Kontakte auf verschiedene Politikebenen...). Wir arbeiten außerdem mit einer Vielzahl von Behörden zusammen, damit wir völlig Brexit-proof werden. 

RX/Seaport macht den Hafen von Zeebrugge Brexit-proof, indem sie alle notwendige Akteuren vereinigt auf die Plattform, damit alle erforderlichen Daten im Administrationskontext von Brexit digital abgehandelt werden. Das finale Ziel ist die physischen Güterströme nicht zu unterbrechen durch die administrativen Dokumentströme verbunden mit dem Brexit.

Der belgische Zoll ist ein wichtiger Partner von Port of Zeebrugge zur Vorbereitung auf den Brexit. Der Zoll trimmt sich für den Brexit, u.a. indem sie 141 extra Mitarbeiter/Mitarbeiter anwerben. Der Zoll ruft alle Unternehmen die noch nicht über eine EORI (Economic Operator Registration and Identification) Nummer verfügen dazu auf dies schnell zu beantragen. Dies ist nämlich eine europäische Verpflichtung für alle Marktteilnehmer die mit dem Zoll in Kontakt kommen. Falls Sie noch eine AEO (Authorised Economic Operator) oder andere Zoll-verwandte Genehmigung beantragen sollen, dann fangen Sie hiermit am besten kurzfristig an. Mehr Brexit-Informationen und FAQ's finden Sie auf https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit. Für mehr spezifische Fragen können Sie Kontakt aufnehemen mit einem Mitarbeiter des dienstes Wirtschaftliche Unterstützung auf folgender E-Mail-Adresse da.mf.es@minfin.fed.be oder über Ihre regionale Kontaktperson. 

Der Zoll hat einige praktische Produktfiches aufgesetzt mit kompakter Information über die Genehmigungen die im Rahmen des Brexits sehr nützlich sein können https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/productfiches.

Flanders Investment & Trade (FIT) bietet spezifische Begleitung an an Unternehmen mit Fokus auf das VK. Bestimmte Subventionen werden auch vorgesehen. Mehr Information auf  https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/BrochureFichesBrexit.pdf

Gucken Sie sicher auch mal auf der Site von FAVV wenn Sie handeln mit Produkten pflanzlicher oder tierlicher Herkunft: http://www.afsca.be/professionelen/

Allgemeine Brexit-information finden Sie auf der Site der Europäischen Kommission https://ec.europa.eu/info/brexit_en

Die Europäische Kommission publizierte neulich ein "Brexit fact sheet", einen praktischen Überblick der Sachen, die Unternehmen wissen sollen zur Vorbereitung auf den Brexit. Gespräche zwischen der EU und dem VK sind laufend, aber ein 'no deal' Szenario ist noch immer möglich, deshalb den Aufruf an die Unternehmen sich so gut wie möglich vorzubereiten. Die Broschüre finden Sie hier:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_0.pdf

Die Kommission publizierte auch viele 'preparedness' Noten für Unternehmen, in der pro Sektor angegeben wird welche europäischen Vorschriften nicht länger gelten nach dem Brexit und was die Folgen sein können. Sie finden die völlige Übersicht auf: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Der FÖD Wirschaft hat ein 'Brexit Impact Scan' entwickelt, damit sie Unternehmen helfen mit ihrer Brexit Vorbereitungen. https://brexit-impact-scan.be/nl/#/welkom

Haben Sie Fragen/ Bemerkungen bezüglich des Brexits? Mailen Sie nach brexitproof@portofzeebrugge.be

 

Maak uw bedrijf Brexitproof

 

Om een vlotte goederenstroom bij No Deal te kunnen garanderen, is het van groot belang dat iedereen de nodige maatregelen treft.
 

 1. Vraag uw EORI-nummer aan bij de Belgische douane. EORI staat voor Economic Operator Registration and Identification en is verplicht voor alle marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen.
  Bekijk de checklist van de douane: Hoe pas ik mijn bedrijf aan voor een harde brexit?
   
 2. Teken in op RX/SeaPort, de digitale verbinding van alle actoren in de logistieke keten in Zeebrugge. RX/Seaport is één van de platformen die exclusief bevoegd verklaard is om met de Belgische douane te connecteren voor in- en uitvoer. Gebruik de e-balie voor het vooraanmelden van de douanegegevens en volg uw goederen via RX/Dashboard. Via de RX/SeaPort Wizard kunt u elke fase in het import en exportproces in detail bekijken.

   

Meer vragen over Brexit? Contacteer ons via het Brexit mailadres.

 

 

Verscheep uw cargo brexitproof
STAP 1

 

1. BOEKING

Zeebrugge -> UK

U kunt uw boeking bij de verschillende ferrymaatschappijen & shortsea-rederijen doen, zoals u deze vóór de Brexit doet.

Deze procedure wijzigt niet.

UK -> Zeebrugge

U kunt uw boeking bij de verschillende ferrymaatschappijen & shortsea-rederijen doen, zoals u deze vóór de Brexit doet.

Daarbij zal u voor veiligheidsdoeleinden verplicht ook gedetailleerde informatie over de goederen moeten doorgeven.

 

Zonder boeking krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

RX/SeaPort

 

2. DOUANE VOORMELDING

Zeebrugge -> UK

De douanegegevens die gelinkt zijn aan een boeking dienen verplicht voorgemeld te worden via de e-Balie ferry applicatie van RX/SeaPort.

Zonder de verplichte voormelding van de douane gegevens krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

UK -> Zeebrugge

De terminal operator wordt via de e-Balie ferry applicatie van RX/SeaPort op de hoogte gesteld van de douanestatus van uw lading. Met deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Zonder deze verplichte melding kan de lading niet worden opgehaald.

Groen licht check

 

3. GROEN LICHT

ControleGROEN licht

 1. Pre-controle van uw toegang kan te allen tijde via het dashboard van RX/SeaPort.
   
 2. Truckers kunnen gemakkelijk van en naar de haven via de Truckmeister App op hun smartphone.Ook binnen de haven kan de app de truckers gemakkelijk wegwijzen. 

Kom niet naar de haven zonder aan de noodzakelijke administratieve vereisten te hebben voldaan

 

 

Interessante links en publicaties:

 

P&O hull

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien.

Infofiches vergunning en diensten van de Belgische douane

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen met hun Brexit voorbereidingen.

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong.

Nog op zoek naar een douaneagent of expediteur? Vind de bedrijven actief op Zeebrugge via de website van APZI: https://www.apzi.be/leden

Website van de Britse overheid, met link naar hun Border Operating Model: https://www.gov.uk/eubusiness 

Brexit Readiness Checklist van de Europese CommissieMeer info over preparedness per sector via: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en