Projecten

 

Minder hinder bij werken

 

Momenteel werkt het havenbedrijf MBZ aan de verdere uitbouw van de achterhaven. Onder meer de aanleg van een kaaimuur aan de oostelijke oever van het Boudewijnkanaal is in uitvoering.

Als opdrachtgever proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Indien u toch hinder ervaart kan u ons contacteren via het e-mailadres technische.dienst@mbz.be of via het groene nummer 080020234.