Disclaimer

DISCLAIMER

 

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. MBZ geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. MBZ verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de haven van Brugge-Zeebrugge worden verstrekt, zonder dat dit een aanbod inhoudt voor de verkoop of levering van deze producten of diensten. Wijzigingen en correcties omtrent de producten en diensten of andere informatie kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht door MBZ.

Hoewel MBZ  uiterst selectief is bij het opnemen van links op de website, geeft MBZ geen enkele garantie omtrent de volledigheid ervan, over de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege MBZ met deze websites of met hun inhoud.

Privacy

MBZ verzamelt gegevens over het klik – en surfgedrag van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

MBZ verzamelt geen andere persoonsgegeven, tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan MBZ.

MBZ handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

De bezoeker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn/ haar persoonsgegevens. Hij/zij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. De bezoeker kan een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens richten aan :

MBZ nv,

Isabellalaan 1

8380 Zeebrugge
 

Aansprakelijkheid

MBZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

 

Contact

 

Eventuele onjuistheden, verbroken links, enz. …  op de website kunnen gemeld worden op volgend emailadres: 
mbz@portofzeebrugge.be