Safety is the absence of potential causes to dangerous situations or the presence of protective measures taken against these potential causes. Safety includes the organisation of emergency services, evacuation procedures, handling incidents and regulating safety at work during calamities. To ensure safety in the port, there are certain regulations put in place.

The harbour master’s office supervises the proper application of these rules. Depending on the type of work, an application, notification or checklist must be delivered to the harbour master’s office before any implementation of aforementioned regulations can be started.

 

Security is the entirety of measurements taken to protect a high-risk target, such as ships, port facilities, critical infrastructures, … from harmful influences. These influences can originate from outside the port, such as terrorism and organised crime, but can also originate from within the port, such as fraud and embezzlement.

Security is a way to reduce and manage risks and increase the overall safety of the port. Security measurements taken can include but are not limited to: screening, camera surveillance, access control, …

 

Incidenten - Calamiteiten
Bij incidenten/calamiteiten gelden volgende contacten

Voorhaven: 050/54.68.67

Achterhaven en Brugge: 050/54.32.31

 

Betreden van het havengebied

Bij het binnenrijden van het havengebied staan verkeersborden waarop vermeld staat "De haven is slechts toegankelijk voor de personen die er door hun ambt, hun zaken of bezigheden geroepen zijn" - Art 48 van de Verordening Haven van Zeebrugge, het zeekanaal en de dokken van Brugge.

Om het havengebied te betreden heeft iedereen een toelating nodig. Deze toelatingen worden verleend aan personen die om professionele redenen op het havengebied moeten zijn.

Er zijn verschillende categorieën toelatingen (technische ondersteuning en leveringen aan een schip, werken, ....).

Overheidsfunctionarissen in functie hebben na legitimatie te allen tijde toegang tot de haven, volgens de hun toegewezen bevoegdheden.

Zeevarenden worden verondersteld in het bezit te zijn van enige vorm van legitimatie (Zeemansboek, identiteitskaart, ...), en vallen onder de ISPS reglementering.

Personen die slechts occasioneel voor professionele redenen op een bestemming in haven moeten zijn, moeten hiervan bewijs kunnen voorleggen.

 

 

 

Betreden van de terminal bij de aanloop van een cruiseschip

De mogelijkheden om de terminal te betreden zijn beperkt tot de betrokkenen van het schip, waaronder de leveranciers en de technici. Het niet naleven van de voorschriften zal sancties tot gevolg hebben. 

De ABC cruiseterminal is vrij toegankelijk om passagiers of crewleden op te halen.

cruiseschip
fotograferen in haven

Toelating tot filmen/fotograferen binnen het havengebied

Art.120 ter van het strafwetboek verbiedt het maken van opnamen van o.a. zeevaartinrichtingen zonder toestemming van de zeevaartoverheid.

Locaties waar wel vrij kan gefotografeerd worden:

 • St. George's Wandeling
 • Visartbrug
 • Jachthaven
 • Visserskruis
 • Rode bezoekerscontainer thv P. Vandammesluis

Toelating tot vliegen met drones binnen het havengebied - RPAS/UAV

Voor het vliegen met drones binnen het havengebied dient u niet enkel over de wettelijke certificaten en toelatingen te beschikken, maar moet er eveneens toelating van de havenkapiteinsdienst bekomen worden.

Het aanvraagformulier is te downloaden via Aanvragen op http://zedis.portofzeebrugge.be/Document/.

 

drones

Document “Toelating betreden havengebied” kort verblijf

Dit is een document bedoeld om toegang te verlenen aan personen die een bepaald werk van korte duur in de haven moeten uitvoeren.

 

Aanvraag: De opdrachtgever van de werken die dienen uitgevoerd te worden richt een schrijven aan de havenkapiteinsdienst via hkd@mbz.be.

Volgende informatie dient vermeld en toegevoegd te worden:

 • Naam van firma die de opdrachtgever is
 • Omschrijving waarom toegang gewenst is en tot welk gedeelte van de haven
 • Eventueel naam van firma die onderaannemer is
 • Namen van personeelsleden die het werk zullen uitvoeren
 • Kopieën van de identiteitskaarten of paspoorten van personeelsleden die het werk zullen uitvoeren
 • Datum/data waarop het werk zal uitgevoerd worden
 • E-mailadres van firma die opdrachtgever is

Pasje “Toelating betreden havengebied” zeer frequent verblijf

Dit is een persoonlijk toegangspasje en is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in het havengebied of personen die wekelijks/dagelijks in het havengebied werken.

Aanvraag: Werkgever richt een mail aan de havenkapiteinsdienst via hkd@mbz.be.

Volgende informatie dient vermeld en toegevoegd te worden:                  

 • Naam personeelslid
 • Postadres firma
 • Functie personeelslid en/of omschrijving waarom toegang gewenst is
 • Tot welke delen van havengebied is toegang nodig
 • Kopie van identiteitskaart of paspoort
 • Recente pasfoto

Vervallen pasjes en pasjes van personen die geen werknemer meer zijn,  dienen terugbezorgd te worden aan de Havenkapiteinsdienst.