BREXIT

Port of Zeebrugge Brexit

Zeebrugge: UK centre of excellence

De haven van Zeebrugge is hét bruggenhoofd voor de Britse distributie uit Noordwest-Europa.  

Met een jaarlijks volume van 16,4 miljoen ton (2020), 35% van het totaal behandeld volume in de haven van Zeebrugge, is het Verenigd Koninkrijk onze grootste handelspartner. (70% export, 30% import) 

Het merendeel van de VK-trafieken is roll-on/roll-off trafiek: 14,8 miljoen ton.

Op deze pagina kan u informatie vinden over:  

  • Port of Zeebrugge: UK centre of excellence

  • Services voor Brexit

  • Uw cargo Brexitproof verschepen

  • Interessante links en publicaties

  • Informatie voor de pers

Ferry Zeebrugge

Port of Zeebrugge blijft ook na Brexit UK hub bij uitstek!

Port of Zeebrugge is een belangrijke gateway voor alle trafiek van/naar het VK en bereidt zich volop voor om ook na de Brexit dé UK hub bij uitstek te blijven. Het havenbestuur neemt hiervoor heel wat initiatieven (oprichting digitaal dataplatform RX/Seaport in samenwerking met de private havengemeenschap, overleg met bedrijven, contacten op verschillende beleidsniveaus…). We werken tevens samen met een aantal overheidsdiensten om volledig Brexit-proof te worden.

RX/SeaPort maakt de haven van Zeebrugge BREXIT-proof door de noodzakelijke actoren samen te brengen op het platform om alle data vereist in de administratiecontext van Brexit digitaal af te handelen. Het finale doel is dat de fysische goederenstromen niet onderbroken worden door de administratieve Brexit-gerelateerde documentstromen. 

 In voorbereiding op de Brexit is de Belgische douane een belangrijke partner van Port of Zeebrugge. De douane stoomt zich klaar voor de Brexit, o.a. door het aanwerven van 141 extra personeelsleden. De douane roept alle bedrijven die nog niet over een EORI (Economic Operator Registration and Identification) - nummer beschikken op om dit snel aan te vragen. Dit is namelijk een Europese verplichting voor alle marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen. Indien u nog een AEO of andere douane-gerelateerde vergunning moet aanvragen, dan start u hiermee best op korte termijn. Meer Brexit-info en FAQ’s vindt u op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de dienst Economische Ondersteuning op het volgende e-mailadres da.mf.es@minfin.fed.be of via uw regionale contactpersoon.

De douane maakte een aantal handige productfiches op, met compacte info over de vergunningen die in het kader van de Brexit erg nuttig kunnen zijn. Kijk op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/productfiches.

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien. Een handige infobrochure vindt u via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/BrochureFichesBrexit.pdf

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong: http://www.afsca.be/professionelen/

Algemene Brexit-informatie kunt u vinden op de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/brexit_en

De Europese Commissie publiceerde onlangs een Brexit fact sheet, een handig overzicht van de zaken die bedrijven moeten weten in voorbereiding op de Brexit. Gesprekken tussen de EU en het VK zijn lopende, maar een ‘no deal’ scenario is nog steeds mogelijk, daarom de oproep aan de bedrijven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. U vindt de folder hier: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_0.pdf

De Commissie publiceerde ook heel wat ‘preparedness’ nota’s voor bedrijven, waarbij per sector wordt aangegeven welke Europese regels niet langer gelden na de Brexit, en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. U vindt het volledige overzicht via deze link: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen in hun Brexit voorbereidingen. https://brexit-impact-scan.be/nl/#/welkom

Heeft u vragen/opmerkingen met betrekking tot de Brexit? Mail naar brexitproof@portofzeebrugge.be

 

Port of Zeebrugge

 

 

Services voor Brexit

 

Om de snelle en vlotte transit van internationale en Europese goederen naar het VK, via Zeebrugge, te verzekeren na 31 december 2020 heeft het havenbestuur verschillende initiatieven genomen in samenwerking met de privésector in Zeebrugge en de beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Aan Britse kant heeft het havenbestuur nauw contact met de Britse douane en de Britse havens. 

Het digitaal dataplatform RX/SeaPort (een datasharing platform dat zorgt voor een digitale verbinding tussen alle actoren in de logistieke keten in Zeebrugge is klaar voor gebruik. Dit is een gezamenlijk initiatief van MBZ en de private havengemeenschap. 

RX/SeaPort ontwikkelde enkele tools specifiek voor een vlotte doorstroming van, naar en in de haven:  

Met het oog op het behouden van een vlotte circulatie van verkeer en ladingen in de haven van Zeebrugge na Brexit, en specifiek in het geval van filevormingen, werd door RX/SeaPort een nieuwe tool ontwikkeld. De Green Lane applicatie zal in het hinterland voorrang geven aan lading (zowel UK als non-UK) die verwacht wordt in Zeebrugge op de terminals en die door de behandelaar en de transporteur geregistreerd werd voor een green lane. Eerder ontwikkelde RX/SeaPort al de green light check, die UK-lading die aan alle nodige formaliteiten voldoet een groen licht geeft om zich naar Zeebrugge te begeven. Nu wordt er voor zowel UK-ladingen als voor niet-UK-ladingen een handige, vlot te raadplegen tool aangeboden.

GREEN LIGHT CHECK: Dit is een tool binnen RX/SeaPort, specifiek voor UK-lading, waarbij de gebruikers een groen licht krijgen wanneer de lading aan de nodige in-of uitvoer formaliteiten voldoet (MRN-nummer en boeking). Een rood licht geeft aan dat dit niet het geval is en dat de lading niet aanvaard wordt op de terminal.  

GREEN LANES: Dit is een tool die ontwikkeld werd voor een vlotte verkeersbegeleiding en eventuele triage in het hinterland. De ordediensten zullen in één opslag kunnen zien of een vrachtwagen ontvangen kan worden in Zeebrugge of niet. In geval van zware congestie in of naar de haven, zullen de ‘groene’ trafiekstromen de haven van Zeebrugge toch vlot kunnen bereiken, terwijl de rode weerhouden worden in het hinterland. 

 

Hoe werkt Green Lanes en wat moet u doen?

Elke behandelaar van lading in Zeebrugge kan zich registreren om gebruik te maken van de Green Lane applicatie. Contacteer RX/SeaPort (info@rxseaport.eu  ) en kies tussen deze vier opties:

1/ Als behandelaar geef ik toestemming om alle lading voor mijn locatie een green lane te geven.
2/ Als UK-behandelaar kan ik enkel de lading die in RX/SeaPort een 'green light check' heeft en dus in orde is met alle nodige formaliteiten voor de oversteek naar de UK aanvaarden en een green lane geven.
3/ Ik kies voor de real-time optie: Elke lading krijgt van mij een green lane indien ik dat zelf aangeef in het systeem op het moment dat ik weet dat de lading onderweg is naar Zeebrugge.
4/ Ik kies ervoor om geen lading te ontvangen.  

De behandelaar vraagt op zijn beurt aan de transporteur en/of chauffeur van de lading om de gegevens in het systeem te vervolledigen (bvb. nummerplaat). Het RX/SeaPort platform koppelt deze gegevens aan een groene of rode status. In het geval van congestie en controles in het hinterland, kan via het systeem door derden (bvb. de ordediensten) geraadpleegd worden of een bepaalde truck of lading naar Zeebrugge mag. Deze informatie is te raadplegen na het invoeren van gegevens over de lading (unit nummer, terminal in Zeebrugge, boeking (optioneel) en nummerplaat). De chauffeur kan zelf zijn groene status aantonen als bewijs. De website waarop deze gegevens kunnen worden geraadpleegd, wordt later gecommuniceerd. 

LET OP: Voor UK-ladingen is de boeking en het MRN-nummer een verplichting. De green light check in RX/SeaPort is voor die ladingen dus een noodzaak, omdat zij aan de nodige in-en uitvoer formaliteiten moeten voldoen om van de EU naar de UK te gaan. De Green Lanes tool biedt een voordeel voor de behandelaars en transporteurs van zowel UK-ladingen als niet-UK-ladingen en is een tool die vlot kan worden geraadpleegd zodat lading die sowieso in Zeebrugge bij de behandelaar wordt verwacht, in het hinterland kan doorgelaten worden om onze haven te bereiken. 

De haven beschikt over een goed uitgebouwde Grens Inspectie Post met ruimte, materiaal en personeel om de nodige controles uit te voeren. Douane en FAVV zijn er reeds gevestigd. In de GIP kunnen door het FAVV zowel verpakte goederen als niet-verpakte goederen geïnspecteerd worden. FAVV heeft een dataconnectie met RX/SeaPort: Er werd een nieuwe procedure uitgewerkt voor de vlotte behandeling van Ierse goederen die via de landbridge Zeebrugge bereiken. 

Logistieke voorbereiding: MBZ werkte voor het havengebied een contingency plan uit dat een blijvende toegankelijkheid van het hele havengebied, via de weg, moet garanderen. Samen met de politie werd ook een circulatieplan voor de ruime omgeving van de haven opgemaakt. Het circulatieplan binnen het havengebied wordt gecoördineerd door de havenkapiteinsdienst van het havenbestuur. Het mobiliteitsplan van de politie treedt gefaseerd in werking, op basis van verschillende alarmfases. Dit mobiliteitsplan geldt voor de ruime regio rond de haven. 

 

 

Port of Zeebrugge

 

 

Verscheep uw cargo Brexitproof

Om een vlotte goederenstroom te kunnen garanderen, is het van groot belang dat iedereen de nodige maatregelen treft. 

Voor vragen over het RX/Seaport tool kan u terecht op: https://rxseaport.eu/en/contact/

Meer vragen over Brexit? Contacteer ons via het Brexit mailadres.

 

Verscheep uw cargo brexitproof

 

 

Interessante links en publicaties:

 

P&O hull

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien.

Infofiches vergunning en diensten van de Belgische douane

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen met hun Brexit voorbereidingen.

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong.

Nog op zoek naar een douaneagent of expediteur? Vind de bedrijven actief op Zeebrugge via de website van APZI: https://www.apzi.be/leden

Website van de Britse overheid, met link naar hun Border Operating Model: https://www.gov.uk/eubusiness 

Brexit Readiness Checklist van de Europese CommissieMeer info over preparedness per sector via: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

INFORMATIE VOOR DE PERS

Aanvragen voor interviews kunnen gebeuren via onze communicatiedienst via mail of +32 050 543 329 of via het algemeen nummer van Port of Zeebrugge: + 32 50 543 322

Gelieve rekening te houden met de volgende instructies wat betreft filmen of fotograferen in het havengebied. 

 

 

Meer weten over Port of Zeebrugge en Brexit?