BREXIT

Port of Zeebrugge Brexit

Zeebrugge behoudt focus op Brexit

Een harde brexit werd op 12 april op het nippertje vermeden dankzij het uitstel verleend door de Europese Unie. Dit betekent echter niet dat Brexit van de baan is. Integendeel, de nieuwe deadline werd vastgelegd op 31 oktober 2019.

Omdat er op dit ogenblik weinig zicht is op wat er de komende maanden zal gebeuren, is het van het allergrootste belang dat de haven en de havenbedrijven hun focus behouden op een mogelijke Brexit.

De haven van Zeebrugge is hét bruggenhoofd voor de Britse distributie uit Noordwest-Europa. Onze kusthaven blijft een centre of excellence voor alle UK-trafiek, ook na Brexit. Dit moeten we garanderen.

Het havenbestuur neemt daarom verschillende initiatieven in samenwerking met de privésector in Zeebrugge en de beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Aan Britse kant heeft het havenbestuur nauw contact met de British customs en de Britse havens.

Het havenbestuur werkt ook samen met verschillende overheidsinstanties zoals de douane, om geheel Brexit proof te zijn. De snelle en vlotte transit van internationale en Europese goederen naar de UK, via Zeebrugge, moet verzekerd worden, ook na 31 oktober.

Ferry Zeebrugge

Port of Zeebrugge blijft ook na Brexit UK hub bij uitstek!

Port of Zeebrugge is een belangrijke gateway voor alle trafiek van/naar het VK en bereidt zich volop voor om ook na de Brexit dé UK hub bij uitstek te blijven. Het havenbestuur neemt hiervoor heel wat initiatieven (oprichting digitaal dataplatform RX/Seaport in samenwerking met de private havengemeenschap, overleg met bedrijven, contacten op verschillende beleidsniveaus…). We werken tevens samen met een aantal overheidsdiensten om volledig Brexit-proof te worden.

RX/SeaPort maakt de haven van Zeebrugge BREXIT-proof door de noodzakelijke actoren samen te brengen op het platform om alle data vereist in de administratiecontext van Brexit digitaal af te handelen. Het finale doel is dat de fysische goederenstromen niet onderbroken worden door de administratieve Brexit-gerelateerde documentstromen. 

 In voorbereiding op de Brexit is de Belgische douane een belangrijke partner van Port of Zeebrugge. De douane stoomt zich klaar voor de Brexit, o.a. door het aanwerven van 141 extra personeelsleden. De douane roept alle bedrijven die nog niet over een EORI (Economic Operator Registration and Identification) - nummer beschikken op om dit snel aan te vragen. Dit is namelijk een Europese verplichting voor alle marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen. Indien u nog een AEO of andere douane-gerelateerde vergunning moet aanvragen, dan start u hiermee best op korte termijn. Meer Brexit-info en FAQ’s vindt u op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de dienst Economische Ondersteuning op het volgende e-mailadres da.mf.es@minfin.fed.be of via uw regionale contactpersoon.

De douane maakte een aantal handige productfiches op, met compacte info over de vergunningen die in het kader van de Brexit erg nuttig kunnen zijn. Kijk op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/productfiches.

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien. Een handige infobrochure vindt u via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/BrochureFichesBrexit.pdf

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong: http://www.afsca.be/professionelen/

Algemene Brexit-informatie kunt u vinden op de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/brexit_en

De Europese Commissie publiceerde onlangs een Brexit fact sheet, een handig overzicht van de zaken die bedrijven moeten weten in voorbereiding op de Brexit. Gesprekken tussen de EU en het VK zijn lopende, maar een ‘no deal’ scenario is nog steeds mogelijk, daarom de oproep aan de bedrijven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. U vindt de folder hier: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_0.pdf

De Commissie publiceerde ook heel wat ‘preparedness’ nota’s voor bedrijven, waarbij per sector wordt aangegeven welke Europese regels niet langer gelden na de Brexit, en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. U vindt het volledige overzicht via deze link: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen in hun Brexit voorbereidingen. https://brexit-impact-scan.be/nl/#/welkom

Heeft u vragen/opmerkingen met betrekking tot de Brexit? Mail naar brexitproof@portofzeebrugge.be

 

Maak uw bedrijf Brexitproof

 

Om een vlotte goederenstroom bij No Deal te kunnen garanderen, is het van groot belang dat iedereen de nodige maatregelen treft.
 

 1. Vraag uw EORI-nummer aan bij de Belgische douane. EORI staat voor Economic Operator Registration and Identification en is verplicht voor alle marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen.
  Bekijk de checklist van de douane: Hoe pas ik mijn bedrijf aan voor een harde brexit?
   
 2. Teken in op RX/SeaPort, de digitale verbinding van alle actoren in de logistieke keten in Zeebrugge. RX/Seaport is één van de platformen die exclusief bevoegd verklaard is om met de Belgische douane te connecteren voor in- en uitvoer. Gebruik de e-balie voor het vooraanmelden van de douanegegevens en volg uw goederen via RX/Dashboard. Via de RX/SeaPort Wizard kunt u elke fase in het import en exportproces in detail bekijken.

   

Meer vragen over Brexit? Contacteer ons via het Brexit mailadres.

 

 

Verscheep uw cargo brexitproof
STAP 1

 

1. BOEKING

Zeebrugge -> UK

U kunt uw boeking bij de verschillende ferrymaatschappijen & shortsea-rederijen doen, zoals u deze vóór de Brexit doet.

Deze procedure wijzigt niet.

UK -> Zeebrugge

U kunt uw boeking bij de verschillende ferrymaatschappijen & shortsea-rederijen doen, zoals u deze vóór de Brexit doet.

Daarbij zal u voor veiligheidsdoeleinden verplicht ook gedetailleerde informatie over de goederen moeten doorgeven.

 

Zonder boeking krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

RX/SeaPort

 

2. DOUANE VOORMELDING

Zeebrugge -> UK

De douanegegevens die gelinkt zijn aan een boeking dienen verplicht voorgemeld te worden via de e-Balie ferry applicatie van RX/SeaPort.

Zonder de verplichte voormelding van de douane gegevens krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

UK -> Zeebrugge

De terminal operator wordt via de e-Balie ferry applicatie van RX/SeaPort op de hoogte gesteld van de douanestatus van uw lading. Met deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Zonder deze verplichte melding kan de lading niet worden opgehaald.

Groen licht check

 

3. GROEN LICHT

ControleGROEN licht

 1. Pre-controle van uw toegang kan te allen tijde via het dashboard van RX/SeaPort.
   
 2. Truckers kunnen gemakkelijk van en naar de haven via de Truckmeister App op hun smartphone.Ook binnen de haven kan de app de truckers gemakkelijk wegwijzen. 

Kom niet naar de haven zonder aan de noodzakelijke administratieve vereisten te hebben voldaan

 

 

Interessante links en publicaties:

 

P&O hull

Infofiches vergunning en diensten van de Belgische douane

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen met hun Brexit voorbereidingen.

De douaneadministratie heeft een nota over de brexit opgesteld. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten. 

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien.

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong:

Op de website van de Europese Commissie vindt u ook nuttige informatie: preparedness notes per sector en een douanegids en checklist voor bedrijven.

Op zoek naar een expediteur? Vind alle expediteurs op de website van APZI: www.apzi.be/leden