Brexit: Circulatieplan

Brexit: Verkeersorganisatie

Brexit heeft als gevolg dat er aanvullende formaliteiten vereist zijn voor trafieken van en naar de UK. Ladingen die hieraan niet voldoen kunnen wachttijden aan de UK-terminals in Zeebrugge veroorzaken. Daarom roepen wij u op om uw post-Brexit formaliteiten in orde te brengen voordat u, vanaf 1 januari, ladingen via Zeebrugge naar de UK transporteert en omgekeerd.  Uitleg met betrekking tot de douaneformaliteiten is te vinden via de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Vragen inzake Brexit kunnen gericht worden aan het Brexit callcenter van maandag tot vrijdag (9u tot 16u30) op het telefoonnummer 02 575 55 55.

De haven van Zeebrugge heeft samen met de politiediensten en verschillende instanties een verkeersplanning gemaakt voor de mogelijke toenemende algemene verkeersdrukte door wachttijden aan de UK-terminals. Afhankelijk van de drukte in de haven en op de toegangswegen zijn er gefaseerde maatregelen genomen om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het doel van dit plan is om de haven bereikbaar te houden voor alle bedrijven en het lokale verkeer.

LET WEL: Aangezien de onderhandelingen op Europees niveau nog lopende zijn, kan onderstaand circulatieplan nog veranderen.

 

 

 

 

Circulatieplan Zeebrugge

Het Brexit circulatieplan is fase B nul (zie verder) in de verkeersplanning en is gemaakt om zowel de ladingen van en naar de terminals in Zeebrugge als het lokaal verkeer en het woon-werkverkeer in Zeebrugge vlot te laten circuleren.  Het plan bestaat uit voorkeursroutes voor verschillende ladingsstromen, zodat bij extra drukte door Brexit, een vlotte doorgang van alle verkeer mogelijk blijft.

In deze fase van de verkeersplanning is de algemene regel dat alle bedrijven zo lang mogelijk ZELF het toegangsbeleid naar hun terminal voeren. Het toegangsbeleid voor terminals met diensten naar het VK wordt geregeld door de greenlight check in de RX/Seaport software.

Indien een terminal een chauffeur weigert, kan de chauffeur via een welbepaalde route naar een Brexit Zone gestuurd worden. De terminal kan ook beslissen om de chauffeur uit het havengebied te sturen.

 

 

 

Port of Zeebrugge

Brexit Zones in havengebied

In het havengebied zullen er twee Brexit-zones worden opengesteld voor een tijdelijk verblijf van chauffeurs die niet in orde zijn, zodat ze het verkeer niet hinderen. Chauffeurs kunnen enkel toegang verkrijgen tot de Brexit zones als de terminal hen hiernaartoe verwezen heeft. Deze zones zijn 24 op 24 bewaakt. Een toegangscontrole zal verhinderen dat ander verkeer zich op de Brexit Zone zal begeven.  

Brexit Zone 1 bevindt zich aan de Westelijke Havendam en heeft een capaciteit van 80 plaatsen. Chauffeurs die geweigerd worden bij P&O door onvolledige post-Brexit formaliteiten zullen naar deze zone gestuurd worden.

Brexit Zone 2 bevindt zich aan de Zuidelijke Havenrandweg en heeft een capaciteit van 193 plaatsen. Indien nodig zal een extra 160 plaatsen langs de Koffieweg voorzien worden. Chauffeurs die geweigerd worden bij C.Ro door onvolledige post-Brexit formaliteiten zullen naar deze zone gestuurd worden. Indien Brexit Zone 1 volledig vol staat, zullen de chauffeurs van P&O naar Brexit Zone 2 gestuurd worden. 

Algemene maatregelen

Ook de scheepvaart en het spoorverkeer worden aangepast om het verkeer zo vlot mogelijk te laten lopen. De Visartsluis zal tijdelijk niet operationeel zijn voor de scheepvaart om het wegverkeer niet te stremmen. De Roskambruggen van de A11 zullen tijdens de spitsuren niet geopend worden.

 

Verkeersregeling

Er zijn uitgewerkte scenario’s voor alle verkeerssituaties met aandacht voor het lokale verkeer, het NON-UK verkeer en het UK-verkeer.

Onderstaande scenario’s worden ingezet naarmate de drukte in en rond de haven toeneemt.

Scenario B0: reguliere situatie, vlot verkeer

Scenario B1: 30 min tot 1h15 file op de openbare weg

Scenario B2: 1h tot 2h15 file op N31

Scenario B3: 1h30 tot 4h file op N31

Scenario B5: File +4h30

In het algemeen geldt er een aparte regeling voor uitzonderlijk transport en een inhaalverbod voor vrachtwagens vanaf 1 januari op de E40 en de N49.

 

 

 

Lokaal verkeer (bewoners, werknemers, verkeer tussen bedrijven en terminals in de haven)

Scenario B0: Het lokaal verkeer mag overal rijden.

Scenario B1: Het lokaal verkeer wordt nog steeds overal toegestaan.  

Scenario B2: Opsplitsing van het verkeer door de ordediensten. Lokaal verkeer wordt overal toegestaan, maar personenwagens wordt aangeraden om de A. Ronsestraat en de Baron de Maerelaan te vermijden.

Scenario B3: Opsplitsing van het verkeer door de ordediensten. Lokaal verkeer wordt overal toegestaan, maar personenwagens wordt aangeraden om de A. Ronsestraat en de Baron de Maerelaan te vermijden. Lokaal verkeer kan via de Kustlaan (Blankenberge & Knokke) de haven bereiken.

Scenario B4: Opsplitsing van het verkeer blijft gelden. Personenwagens via N49 worden via Nederland afgeleid. De Kustlaan blijft open om Zeebrugge te bereiken.

Scenario B5: Alle capaciteit havengebied is benut. Extra controles aan brilrotonde in Knokke.

 

 

 

NON-UK verkeer (ALLE vrachtwagens in en uit de haven)

Scenario B0: Alle verkeer mag overal door, maar er wordt via digitale borden op de autosnelweg wel een voorkeursroute voor vrachtverkeer naar Zeebrugge (circulatieplan Zeebrugge) aangegeven:

 • NON-UK verkeer mag eigen voorkeursroute kiezen (via E40-Baron De Maerelaan of E34- A. Ronsestraat)

Indien er een wachtrij van 50 vrachtwagens staat aan P&O en/of C.Ro zal de face B0 eindigen en de fase B1 ingaan.

Scenario B1:  De verkeersbegeleiding is ter plaatse onder de leiding van de ordediensten. Het inkomend verkeer wordt opgesplitst in drie groepen: UK-verkeer,  NON-UK verkeer en lokaal verkeer.

 • Alle NON-UK verkeer mag via de N31 en  via de N350 (A. Ronsestraat) rijden.

Scenario B2: Opsplitsing van het verkeer blijft gelden.

Scenario B3: Opsplitsing van het verkeer blijft gelden. Non-UK verkeer gaat via de A.Ronsestraat.

Scenario B4: Opsplitsing van het verkeer blijft gelden. Non-uk verkeer gaat via de N350 A.Ronsestraat.

Scenario B5: Alle capaciteit havengebied is benut. Triage aan knooppunt A11 Knokke. Vrachtwagens worden terug richting Oost-Vlaanderen gestuurd. Extra controles aan brilrotonde in Knokke.

 

 

 

UK verkeer (rechtstreeks transport naar terminals P&O en C.RO met bestemming UK)

Scenario B0: Alle verkeer mag overal door, maar er wordt via digitale borden op de autosnelweg wel een voorkeursroute voor vrachtverkeer naar Zeebrugge (circulatieplan Zeebrugge) aangegeven:

 • UK-verkeer voor P&O en C.Ro (127-129) zal via E40 – N31 (Baron de Maerelaan) geleid worden.
 • UK-verkeer C.Ro (608-613) via E34 – A11 – N350 (A.Ronsestraat)

Scenario B1:  De verkeersbegeleiding is ter plaatse onder de leiding van de ordediensten. Het inkomend verkeer wordt opgesplitst in drie groepen: UK-verkeer,  NON-UK verkeer en lokaal verkeer.

 • Het UK -verkeer zal via de N31 (Baron de Maerelaan) gestuurd worden. Hier zal een checkpoint van de douane zijn. Twee rijstroken (links) zullen dienst doen als aanschuifrijen voor de terminals (P&O en C.Ro). De rechtste rijstrook zal gebruikt worden om het doorgaand verkeer te faciliteren. Er is een bufferzone voorzien vanaf de New Yorklaan tot de Kraakstraat
 • Het uitgaand verkeer met een groene status mag zowel langs  de N31 (Baron de Maerelaan) naar de E40 , als via de A11 naar de E34 de haven verlaten.
 • Het uitgaand verkeer met een rode status: richting Brexit zone en eventueel uit havengebied naar de N49 
  • Uit P&O naar Brexit zone 1 en voor het verlaten havengebied via de Kustlaan en de Isabellalaan naar de N49
  • Uit C.RO via de A.Ronsestraat

Scenario B2: Opsplitsing van het verkeer blijft gelden. N31: Extra bufferzone: Bufferzone 2 Kraakstraat - Wulfsberge

Scenario B3: Opsplitsing van het verkeer blijft gelden. N31: Extra bufferzone: Bufferzone 3 Zeelaan tot A11. Uitrit 19 op A11 gesloten voor UK verkeer.

Scenario B4: UK-verkeer wordt naar E34/N49 gestuurd en zal via de A11 en de N31 (Baron de Maerelaan) naar Zeebrugge aanschuiven. Er zal een stockageplek zijn op de A11 tussen uitrit 19 en 20. In dit scenario zal het wegennet tot knooppunt Knokke volledig verzadigen.

Scenario B5: Alle capaciteit in het havengebied is benut.Triage aan het knooppunt N49-A11 thv Knokke. Vrachtwagens worden terug richting Oost-Vlaanderen gestuurd. Extra controles aan brilrotonde in Knokke.

 

 

 

Uitzonderlijk transport

Door de installatie van bufferzones is er op de N31 beperking voor uitzonderlijk vervoer.

Voor de A.Ronsestraat kan er tot en met 30 december gereden worden.

Op feestdagen is uitzonderlijk transport verboden.

Tijdens weekends is uitzonderlijk transport verboden.

Er zal een evaluatie van de situatie plaatsvinden in de 1ste week van januari.

Voor meer informatie: zie Agentschap Wegen en Verkeer.