Beleidsplan

Port of Zeebrugge

Beleidsplan 2030

De haven van Zeebrugge is een flexibele en veelzijdige haven die innovatieve logistieke oplossingen aanbiedt. Aangezien de logistieke sector constant in beweging is, en nieuwe opportuniteiten en uitdagingen ons pad kruisen, heeft Port of Zeebrugge een nieuw beleidsplan uitgewerkt. Deze keer met 2030 als horizon.

Inhoudstafel

Zeebrugge als bereikbare haven

Zeebrugge als bloeiende haven

Zeebrugge als duurzame haven

Zeebrugge als innovatieve haven

Zeebrugge als veilige haven

Port of Zeebrugge

 

 

 

1. Zeebrugge als bereikbare haven

De haven van Zeebrugge is een kusthaven met een bijzonder goede maritieme toegang. Een troef, want dit zorgt ervoor dat de grootste schepen toegang hebben tot de Haven van Zeebrugge, ook in de toekomst.

De bouw van de tweede zeesluis is essentieel voor de nautische toegang van de achterhaven. De komende jaren worden de voorbereidingen gefinaliseerd. Zo wordt er verder nautisch geoptimaliseerd op de goedgekeurde locatie, en zal er gestart worden met de bouw. De leefbaarheid van Zeebrugge en de verkeersveiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden bij dit complex project. 

We werken mee aan een vlotte en betrouwbare nautische keten.

De haven van Zeebrugge werkt tevens verder aan een groenere modal split. Tegen 2030 moet het aandeel spoor en binnenvaart sterk naar omhoog. Daarom blijft de eis voor een betere binnenvaart-ontsluiting prioritair en is een competitieve estuaire vaart essentieel. Zeebrugge is goed ontsloten met het hinterland via het spoor, hoewel er nog investeringen nodig zijn om deze duurzame transportmethode verder te ontwikkelen. 

De afgelopen jaren werd er heel wat geïnvesteerd in het wegennetwerk in en rond Zeebrugge. Dit heeft als resultaat dat de haven ook heel toegankelijk is voor het wegverkeer. We blijven investeren in fietsinfrastructuur om duurzaam woon-werkverkeer te promoten. 

We bouwen ook ons aanbod van competitieve hinterlandproducten verder uit om onze (huidige en toekomstige) klanten een uitgebreid pakket te kunnen aanbieden. Naast de bestaande verbindingen naar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en Duitsland, zetten we ook in op verbindingen naar Oost-Europa en Turkije.

Port of Zeebrugge

 

2. Zeebrugge als bloeiende haven 

We consolideren ons bestaand cliënteel. Het blijft onze ambitie ten allen tijde snel te kunnen schakelen in het licht van de behoeften van onze klanten. We zetten ook in op de prospectie van nieuw cliënteel. We besteden de nodige aandacht aan onze naamsbekendheid wereldwijd. 

De haven van Zeebrugge is de wereldleider in de behandeling van nieuwe wagens. We willen deze positie in de autosector consolideren. De haven van Zeebrugge is top wat betreft de import en export van roll-on/roll-off cargo. Ook hier bouwen we ons netwerk verder uit naar de Baltische Regio, het Iberische Schiereiland, Noord-Afrika en Turkije. We consolideren ook onze verbindingen naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. 

Als kusthaven hebben we een uitstekende nautische toegankelijkheid, en kunnen we de grootste containerschepen probleemloos ontvangen. We werken aan de uitbreiding van het aantal deepsea container diensten die de terminal aanlopen. 

Ook is de haven van Zeebrugge een LNG-hub voor Noord-West Europa. We zullen LNG blijven promoten als een transitiebrandstof, in afwachting van de verdere overschakeling naar nog groenere brandstof. 

De afwezigheid van zware industrie maakt de haven van Zeebrugge een ideale locatie voor de behandeling van allerhande voeding. De groei van de deepsea containersector kan een verdere opwaartse impuls geven aan de rol van Zeebrugge als food hub. 

Om verdere economische ontwikkelingen mogelijk te maken, zullen we moeten uitbreiden. Op die manier kunnen we de vragen van bestaande klanten inwilligen, alsook nieuwe klanten een plaats bieden. De projecten die de haven ‘future proof’ zullen maken op infrastructureel vlak, worden ontwikkeld met inspraak van verschillende belangengroepen. 

 

 

Port of Zeebrugge LNG terminal

 

 

3. Zeebrugge als duurzame haven 

 

Duurzaamheid blijft een prioriteit in de haven van Zeebrugge. De komende jaren werken we onze clean port strategie verder uit. Emissiereducties, het bouwen van nieuwe windturbines, walstroom aanbieden en het in kaart brengen van luchtvervuiling, zijn de hoogtepunten in onze strategie voor de komende jaren. We zetten verder in op LNG als brandstof, een fossiele brandstof, maar wel met een zwaveluitstoot herleid tot nul, reductie van stikstofuitstoot, fijn stof en CO2.

port of zeebrugge

Zeebrugge zal ook een sleutelrol spelen in de productie van groene waterstof. Door onze rol in de aanlanding van de energie uit de windmolenparken, en de aanwezigheid van aardgas infrastructuur in de haven, is Zeebrugge de ideale locatie voor de bouw van een fabriek voor de productie van groene waterstof. De fabriek zal worden gebouwd door Fluxys en Eoly, waarbij voorzien wordt om vanaf 2023 in Zeebrugge groene waterstof te produceren. 

 

Het havenbestuur streeft naar een evenwicht tussen economische activiteiten en duurzaamheid. Door samen te werken met verschillende stakeholders zoeken we voortdurend naar oplossingen om de duurzaamheid van de haven te verbeteren.

 

 

 

4. Zeebrugge als innovatieve haven

 

De haven van Zeebrugge future proof maken is voor ons een prioriteit. Uiteraard stappen we mee in de evolutie naar meer digitalisering en verdere technologische ontwikkelingen. We investeren momenteel in de creatie en de verbinding tussen verschillende digitale media platformen om intensiever gebruik te maken van nieuwe technologieën.  

Projecten zoals het uitrollen van een 5G netwerk in de haven, het digitale platform RX/Seaport, het oprichten van een drone-port, autonoom en /of onbemand varen worden verder uitgewerkt. 

We werken ook samen met kennis- en onderzoeksinstellingen om de werknemer van de toekomst te vormen.

 

 

PoZ

5. Zeebrugge als veilige haven

Op vlak van beveiliging dragen we bij aan een brede voorlichting aan nieuwe en bestaande bedrijven in het havengebied. We werken samen met onze partners op gebied van noodplanning, handhaving, smart logistics, cybersecurity… Samen met de bedrijven zetten we nog meer in op de toegangscontrole tot de terminals in de haven om ongeoorloofde aanwezigheden te vermijden en investeren we verder in slimme camera’s en afsluiting. We gaan partnerships aan waar mogelijk, om een gecoördineerd beleid op het vlak van maritieme beveiliging uit te voeren zoals voorzien in het havenbeveiligingsplan.

 

Voor meer informatie kan u hier het volledige Beleidsplan 2030 raadplegen.