Duurzaamheid

Duurzame haven

Zorg voor de toekomst

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Het havenbestuur heeft aandacht voor een efficiënt en ecologisch verantwoord ruimtegebruik.  Met alle inwoners van de omliggende bevolkingscentra wordt bovendien gestreefd naar een open dialoog aangaande de leefmilieuproblematiek. In een ruimere context promoot MBZ ook het shortsea-verkeer en de binnenscheepvaart omdat die transportmodi de milieubelastende vrachtwagenladingen van de weg houden.

zeemeeuw Zeebrugge