Incentives

incentives

Sinds 2012 kent de haven van Zeebrugge een korting toe aan milieuvriendelijke schepen die de kusthaven aanlopen. Vandaag kunnen rederijen op vrijwillige basis gegevens over hun schepen opgeven bij de Environmental Ship Index (ESI).

Die werd in 2010 geïntroduceerd door de World Port Climate Initiative. Met deze nieuwe internationale index of maatstaf wil men wereldwijd de rederijen ertoe bewegen om de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht door hun schepen aanzienlijk terug te dringen. De index neemt onder meer de emissies van zwavel, stikstof, fijn stof en broeikasgassen op.

 

 

Schepen die een hoge score halen op deze index kunnen dan beloond worden omdat ze dus duurzame scheepvaart onderschrijven. Havens kunnen autonoom beslissen om van de Environmental Ship Index gebruik te maken om kortingen toe te staan op de havenrechten.

Het havenbestuur van Zeebrugge maakt er ook werk van om in de toekomst prijsreducties in te voeren voor schepen die LNG als brandstof gebruiken.

 

 

Drive Green Highway Zeebrugge