LNG

auto eco mike louagie

Varen op LNG

Ruim 90% van de wereldhandel wordt over zee vervoerd en daarvoor is gigantisch veel brandstof nodig.  Om schadelijke emissies te verminderen is er een toenemende vraag naar LNG als scheepsbrandstof.  LNG zorgt voor een aanzienlijke reductie in de uitstoot van SOx, NOx, roetdeeltjes en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. LNG is de brandstof van de toekomst.

 

Zeebrugge neemt het voortouw in het uitbouwen van een LNG-infrastructuur, voor een veilige en kostenefficiënte bunkering.

UECC auto energy

De haven van Zeebrugge bekleedt al enkele decennia een leiderspositie in de ontvangst, opslag en distributie van aardgas in Noordwest-Europa. Ecologische en financiële overwegingen leiden wereldwijd tot grote veranderingen in de energiesector. Het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof breekt steeds verder door, vooral in de scheepvaart door de steeds strengere normen inzake zwaveluitstoot.  

Zeebrugge, een LNG-haven, is dan ook vastbesloten om een voortrekkersrol te gaan spelen in de bevoorrading van vloeibaar aardgas als scheepsbrandstof.

Duurzaamheid en groene  initiatieven zijn van groot belang voor de haven van Zeebrugge.  Bekend als een ‘Clean Port’  én als ‘Food Port’, is de haven een 'early adopter' wat betreft nieuwe ontwikkelingen op het vlak van groene energie.

Zeebrugge Engie LNG-bunkerschip
LNG Bunkering

De expertise van Zeebrugge in gas biedt een sterk competitief voordeel. In 2014 al liet het havenbestuur een veiligheidsstudie uitvoeren waarbij het gebruik van LNG als brandstof voor vrachtwagens, het bevoorraadden van kleine schepen vanuit een tankwagen op de kaai en zelfs de bouw van LNG-bunkerschepen voor de bevoorrading van zeeschepen werd onderzocht.

Sedert 2017 wordt wekelijks LNG vanuit een vrachtwagen  geleverd aan het cruiseschip AIDAprima om elektriciteit op te wekken gedurende het verblijf in de haven.

Vanaf eind 2016 is Zeebrugge ook de thuishaven van het eerste zeegaande large LNG bunkerschip. Dat vaartuig met een capaciteit van 5.100 m3 is het resultaat van een samenwerking tussen Mitsubishi Corporation, GDF SUEZ (ENGIE)  en NYK.  Het bunkerschip zal LNG-aangedreven schepen in de Noordzee en de Baltische zee voorzien van deze nieuwe brandstof.

Het samenwerkingscontract omvat ook een LNG-bunkeringcontract tussen GDF SUEZ (ENGIE) en United European Car Carries (UECC), een van Zeebrugge’s grootste short sea operators die eind  2016 twee LNG dual fuel car carriers in gebruik nam. 

AIDAprima LNG bunkering