Walstroom

Momenteel zijn de meeste schepen die aanleggen in de haven van Zeebrugge voor hun elektriciteitsvoorziening nog steeds aangewezen op hun eigen energieproductie via dieselmotoren die draaien op stookolie. Dit zorgt voor heel wat luchtvervuiling en fijn stofproductie in de haven. Door de mogelijkheid te voorzien om aangemeerde schepen te laten aansluiten op een elektriciteitsnet aan wal waarop de schepen kunnen inpluggen, zouden de luchtemissies (zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS)) en het fijn stof heel sterk gereduceerd kunnen worden. Bovendien beschikt de haven over windmolens waardoor de elektriciteitsbevoorrading van het walstroomnet mogelijks volledig zou kunnen gebeuren via groene energie. Dit zou de CO2-voetafdruk van de haven sterk kunnen reduceren.

In de haven van Zeebrugge voorzien papierproducent Stora Enso en de marinebasis hun schepen al van walstroom. Sommige andere zeeschepen beschikken ook al over een stopcontact aan boord, maar er zijn voorlopig nog maar weinig havens waar walstroom kan afgenomen worden. 

walstroom wielingendok
AIDAprima LNG Bunkering

De Duitse cruiserederij AIDA wekt tijdens het verblijf in de haven elektriciteit op door de aanlevering van LNG (truck-to-ship). 

AIDAprima LNG bunkering
Wielingendok walstroom

In het kader van het project ECO2PROFIT werd in opdracht van het havenbestuur en de POM West-Vlaanderen de haalbaarheid van de implementatie van walstroom op verschillende bijkomende terminals afgetoetst en werden ook de technische specificaties uitgewerkt. Het is immers een feit dat de stroomvoorziening van de diverse zeeschepen via eigen dieselmotoren op verschillende manieren gebeurt. 

Het inpluggen van de diverse zeeschepen op het net aan wal moet kunnen inspelen op deze diverse systemen en de vereiste vermogens wat specifieke technische installaties vereist om zoveel mogelijk schepen te kunnen bedienen.