Windenergie

windenergie Port of Zeebrugge

Windenergie

Zeebrugge heeft van bij de uitbouw van de voorhaven resoluut de kaart van de windenergie voor de opwekking van groene elektriciteit getrokken.

 

De eerste generatie windturbines op de Oostdam is sedert 2009 vervangen door 10 windturbines met een vermogen van 850 KW per turbine.  De totale capaciteit van het park,  dat wordt uitgebaat door Aspiravi, bedraagt 8,5 MW, goed voor stroom voor 5.000 gezinnen. 

In de Transportzone Zeebrugge zorgen 2 windturbines van Electrabel met een tiphoogte van 151 meter  voor 4,1 MW.

windenergie port of zeebrugge

Via de dochteronderneming Portfineco (een joint venture tussen MBZ en de intercommunale Finiwo) participeert het havenbestuur ook in het ‘Libeccio’-windturbinepark van Eneco Wind op de terminals van Wallenius Wilhelmsen en Toyota in de achterhaven.  De 4 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (equivalent voor een stroomvoorziening voor 8.500 gezinnen) leveren vooral elektriciteit voor havengebonden activiteiten.  Portfineco wil in de toekomst nog meer windturbines op de autoterminals van de achterhaven inplanten.

Tegen 2019 zal ICO ook 11 windmolens inplanten op de terreinen waardoor ICO een volledige “Green” terminal wordt. De terminal hanteert ook al zonnepanelen en LED-verlichting. De nieuwe groene energie zal aangewend worden voor de laadstations voor het toenemend aantal elektrische wagens.

Via de projecten “Stevin” en “Nemo” van transmissienetbeheerder Elia speelt Zeebrugge ook een belangrijke rol als aanlandingspunt voor de elektriciteit van de offshore windparken voor de Belgische kust. 

Windenergie Port of Zeebrugge
windenergie port of Zeebrugge
windenergie port of Zeebrugge
Windenergie port of Zeebrugge