Windenergie

windenergie Port of Zeebrugge

Windenergie

Zeebrugge heeft van bij de uitbouw van de voorhaven resoluut de kaart van de windenergie voor de opwekking van groene elektriciteit getrokken.

 

De haven van Zeebrugge werkt mee aan verschillende projecten in het kader van energietransitie. Groene energie is een essentieel deel hiervan. De haven van Zeebrugge heeft op heden 50 windturbines in het havengebied, die samen een capaciteit van 130 MW opwekken, ongeveer de energiebevoorrading van 90.000 gezinnen.

De windturbines in onze haven wekken stroom op voor terminals, schepen en omwonenden op een milieuvriendelijke manier, zonder het verbranden van fossiele brandstoffen. Duurzame energie als onderdeel van en naadloos aansluitend bij onze Clean Port strategie.

windenergie port of zeebrugge

Sinds februari 2021 is het ICO Windpark operationeel. Het park bestaat uit 11 windturbines die in totaal 44 MW aan elektriciteit kunnen opwekken, goed voor 30.000 gezinnen. De opgewekte energie zal, onder andere, gebruikt worden om elektrische wagens laden op de ICO-terminal. ICO Windpark is een samenwerking tussen ICO, Engie en het havenbestuur van Zeebrugge.

Via de dochteronderneming Portfineco (een joint venture tussen MBZ en de intercommunale Finiwo) participeert het havenbestuur ook in het ‘Libeccio’-windturbinepark van Eneco Wind op de terminals van Wallenius Wilhelmsen en Toyota in de achterhaven.  De 4 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (equivalent voor een stroomvoorziening voor 8.500 gezinnen) leveren vooral elektriciteit voor havengebonden activiteiten. 

Ook op de oostelijke strekdam in de voorhaven van Zeebrugge zijn er 10 windturbines met een vermogen van 850 KW per turbine.  De totale capaciteit van het park, uitgebaat door Aspiravi, bedraagt 8,5 MW, goed voor stroom voor 5.000 gezinnen.

In de Transportzone Zeebrugge zorgen 2 windturbines van Engie met een tiphoogte van  141 meter  voor 4,1 MW.

Via de projecten “Stevin” en “Nemo” van transmissienetbeheerder Elia speelt Zeebrugge ook een belangrijke rol als aanlandingspunt voor de elektriciteit van de offshore windparken voor de Belgische kust.

wind mills ICO
windenergie port of Zeebrugge
windenergie port of Zeebrugge
Windenergie port of Zeebrugge