Projecten

infrastructuur
De technische dienst van het havenbedrijf is dagelijks bezig met het uitbreiden en onderhouden van het havenareaal. Dit omvat het bouwen van kaaimuren, steigers en...lees meer +
Zeebrugge port
In 2016 gaf de Vlaamse overheid opdracht tot het opstarten van een nieuw complex project 'Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge'. Dit project...lees meer +
Stadsvaart
Met het project Stadsvaart wil de Vlaamse overheid een betere doorvaart creëren voor de binnenvaart rondom Brugge en ook een vlottere kruising met de andere...lees meer +

 

Minder hinder bij werken

 

Momenteel werkt het havenbedrijf MBZ aan de verdere uitbouw van de achterhaven. Onder meer de aanleg van een kaaimuur aan de oostelijke oever van het Boudewijnkanaal is in uitvoering.

Als opdrachtgever proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Indien u toch hinder ervaart kan u ons contacteren via het e-mailadres technische.dienst@mbz.be of via het groene nummer 080020234.