Innovatieve haven

IT en communicatie zijn een belangrijk aspect binnen een haven. De haven van Zeebrugge investeert daarom continu in haar IT-infrastructuur en software om te voldoen aan huidige en toekomstige noden van het havencliënteel.

De aanloop van een schip zorgt voor een hoop formaliteiten waaraan voldaan moet worden door diverse federale instanties zoals Douane, Fedpol, Saniport . Daarom biedt het havenbestuur Zedis aan, een E-loket dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan het havencliënteel waar alle nodige gegevens worden verzameld en doorgestuurd naar de desbetreffende instanties.

Door het toenemend gebruik van Mobile Devices enerzijds en de Europese richtlijn 2010/65/EU anderzijds, werd Zedis herwerkt en aangepast.

 

Gerelateerde links :

Screenshot Zedis