Investeringen

De Nationale Bank van België toont  met een jaarlijkse studie het belang van de Vlaamse havens als economische motor van Vlaanderen.  Zeebrugge is uitgegroeid tot een belangrijk maritiem kruispunt  met essentiële gevolgen voor werkgelegenheid, toegevoegde waarde en investeringen.

In de havenzone, die tot Brugge reikt, zijn ongeveer 400 bedrijven actief. Zij realiseren samen een directe toegevoegde waarde van ruim 935 miljoen euro (2014). Indirect genereert de haven nog eens 767 miljoen euro.

De haven telt 9.365 rechtstreeks tewerkgestelden. Samen met de onrechtstreekse, creëert de haven 19.570 jobs. Van de rechtstreeks tewerkgestelden komen de meeste werknemers uit Brugge, maar ook uit Knokke-Heist en Damme.

Op jaarbasis wordt in de haven ongeveer 250 miljoen euro geïnvesteerd. Het havenbestuur investeert voornamelijk in de pure infrastructuur (vooral kaaimuren en steigers) terwijl de privébedrijven de nodige superstructuur (kranen, loodsen, rollend materieel) financieren.  De Vlaamse overheid investeert in de maritieme toegang (sluizen, baggerwerken) en de ontsluiting van de haven via de weg. De federale overheid zorgt via Infrabel voor een optimale spoorontsluiting.

havenarbeid Zeebrugge
2XL transportzone Zeebrugge