Organogram

Een haven slaapt nooit. De activiteit gaat door, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het havenbestuur (MBZ) voorziet dan ook permanente dienstverlening om de operationaliteit te allen tijde te garanderen. De MBZ heeft ongeveer 145 personeelsleden in dienst, verdeeld over diverse gespecialiseerde afdelingen en diensten. Zij voeren de opdrachten uit die in de Raad van Bestuur worden beslist. In de statuten van de maatschappij werd vastgelegd dat de burgemeester van de stad Brugge ook telkens de voorzitterspositie bij het havenbestuur bekleedt. Daarmee wordt ook de historische verwevenheid tussen de stad en de haven bekrachtigd.