De CODEX VOOR DE BEHANDELING VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN IN DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE/BRUGGE (C.G.G.Z.) is een toepassing van artikel 25 en 56 van de “Verordening van de haven van Zeebrugge/Brugge" (K.B. 28 januari 1937).

De Bijzondere Verordening betreffende het vervoer en de behandeling van springstoffen, munitie, gevaarlijke goederen en het uitvoeren van bijzondere handelingen welke een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden, in de haven van Zeebrugge, het zeekanaal”(editie 5 maart 2008) is in deze Codex verwerkt.

De Codex vult bovengenoemd Bijzondere Verordening aan met documentatie en praktische inlichtingen voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het behandelen van gevaarlijke goederen in de haven van Zeebrugge/Brugge.

Codex
LNG

 

De LNG-terminal in Zeebrugge is de toegangspoort voor de levering van LNG in Noordwest-Europa.

De Fluxys installatie is bestemd voor het lossen en laden van schepen met LNG (Liquified Natural Gas).

Het LNG wordt er tijdelijk in buffer opgeslagen in opslagtanks, kan worden hervergast en in het net gestuurd voor vervoer of wordt opnieuw aan boord van LNG-schepen geladen. 

 

HCTZ

Elke terminal erkend voor het behandelen van gevaarlijke goederen beschikt over een Hazardous Cargo Transfer Zone en bijhorend materiaal.

HCTZ

P&O

PSA/Zip

C.Ro - Brittanniadok