Havendienst

Havendienst

 

De haven van Zeebrugge is een jonge zeehaven met een moderne havenuitrusting geschikt voor de grootste schepen.

De havendienst van het havenbestuur staat in voor het nemen van maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid van de havenbedrijvigheid.

Dit omvat:

  • Regeling goederenbehandeling en –opslag.
  • In- en ontschepen van passagiers.
  • Regeling van de toegankelijkheid en verkeersafwikkeling in het havengebied.
  • Vrijwaring van het milieu, integriteit en de veiligheid in het havengebied.

 

 

Havenkapiteinsdienst

 

Een team kapiteins, luitenanten, kaaimeesters en sluismedewerkers zorgen onder leiding van de havencommandant en zijn administratie voor de praktische werking van de haven.

Havenkapiteinsdienst
Omdat de haven nooit slaapt, is de havendienst permanent actief, 24/7.
Havenverordening

 

 

De havenkapitein handhaaft de orde en veiligheid in de haven. Wanneer u  de haven van Zeebrugge en Brugge betreedt, bent u onderworpen aan bepaalde voorschriften.

 

Internationale- en nationale wetgeving
In de haven zijn de regels van de IMO, Solas en de Aanbevelingen van de Europese Unie van kracht. Voor de binnenvaart is de ADN reglementering van kracht. Alle nationale relevante wetgeving is eveneens van kracht.

 

Lokale reglementering
Naast alle internationale- en nationale regels heeft het Havenbestuur een lokale reglementering waarin de huisregels te vinden zijn.

Hierover bestaat de Havenverordening voor het havengebied Brugge/Zeebrugge, die sinds 27 februari 2017 de 'Verordening 1937' vervangt.

Het volledige document en alle bijlagen kunnen worden gedownload via het e-loket.

 

De website http://zedis.portofzeebrugge.be is een initiatief van de havenautoriteiten Zeebrugge en heeft als doel om de centrale beheerstoepassing te zijn voor alle havengebruikers.

Zedis is een netwerk voor EDI-berichten, zowel voor geïntegreerde computer-naar-computer communicatie tussen applicaties, als voor manuele ingave van documenten en het online opvragen van gegevens.

Zedis geeft agenturen de mogelijkheid om een deel van de administratie rond de aanloop en het verblijf van een zeeschip elektronisch te regelen zoals het aanmaken van verblijfsnummers, ligplaatsaanvragen, wijzigingen van ligplaatsaanvragen, ingave van lading, melding van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen en vooraanmelding afval aan boord van de schepen.

De werkwijze in Zedis verschilt naargelang er een zeeschip of binnenvaartschip de haven aanloopt.

Voor de agenturen die zeeschepen vertegenwoordigen is de Informatiebrochure zeescheepvaart opgesteld.

zedis