Complex Project nieuwe sluis Zeebrugge: Aangepaste versie alternatief 'ovonde' ter inzage

 • Zeebrugge Pierre Vandammesluis

Complex project nieuwe sluis Zeebrugge: aangepaste versie alternatief ‘ovonde’ ter inzage

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge onderzoekt vandaag verschillende alternatieven om tot een finaal inrichtingsalternatief voor het project te komen. De alternatieven die nu op tafel liggen, kan je raadplegen in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten tonen aan dat het alternatief 'ovonde' verbeterd kan worden om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Het projectteam stelde een tussennota op waarin de aanpassingen van dit alternatief in detail worden toegelicht. Iedereen kan de nota vanaf 1 juni inkijken.  

Nieuwe verbindingsweg langs site Stevin

De ‘ovonde’ (ovale rotonde) is een van de alternatieven voor de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis. In het aangepaste alternatief wordt bij de ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin. Zo kan het doorgaand verkeer de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken. De transportzone aan Evendijk-West is door die aanpassing ook beter bereikbaar. Bekijk op onderstaande kaart hoe de aanpassing eruit ziet.

Afbeelding verwijderd.

Meer informatie over de aanpassingen lees je vanaf 1 juni in de tussennota. Die ligt vanaf dan tot en met 21 juni ter inzage voor alle geïnteresseerden. Wie opmerkingen heeft op wat er in de tussennota staat, kan die doorgeven aan het projectteam.  

Hoe reageren op de tussennota? 

De tussennota inkijken kan zowel online als offline op de volgende manieren:

 • De nota is beschikbaar op deze websites:
 • Wie liever een papieren exemplaar leest, vindt de tussennota bij de gemeenteafdeling Zeebrugge (Marktplein 12, 8380 Brugge).

Jouw opmerkingen op het document kan je bezorgen aan het projectteam via: 

 • e-mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be;
 • de inspraakdoos bij de gemeenteafdeling Zeebrugge;
 • post naar het adres:
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Maritieme Toegang
  Thonetlaan 102 bus 2 
  2050 Antwerpen

Advies en opmerkingen worden verwerkt in geactualiseerde projectonderzoeksnota 

Het projectteam bezorgt de tussennota ook aan adviesverlenende instanties, zoals stad Brugge en het havenbedrijf MBZ. Alle opmerkingen en adviezen worden verzameld in een overwegingsdocument. De input die verder wordt meegenomen, voegt het projectteam toe aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die documenten zijn later beschikbaar op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be. 

infokrant en projectzuilen in juni

Er is nog geen keuze gemaakt over hoe het inrichtingsalternatief er zal uitzien. Daarover komt dit najaar meer duidelijkheid. Wil je meer info over waar het project vandaag staat en de status van de andere alternatieven? In juni wordt opnieuw een infokrant verspreid en staan er projectzuilen in Zeebrugge. Houd www.nieuwesluiszeebrugge.be in de gaten voor alle praktische informatie daarover. 

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte