COVID 19 - Maatregelen Port of Zeebrugge

  • Port of Zeebrugge
  • Port of Zeebrugge

COVID 19 – Maatregelen Port of Zeebrugge 

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt ook Port of Zeebrugge verschillende maatregelen. 

 

De continudiensten van Port of Zeebrugge blijven operationeel en de administratieve diensten worden gevraagd om maximaal flexibel te werken.  

De kernprocessen en kritische functies blijven op heden maximaal gegarandeerd. Het scheepvaartverkeer blijft maximaal functioneren, zo lang dit op een veilige manier kan gebeuren. 

 

Binnen het havenbedrijf zijn de volgende maatregelen van kracht:  

  • De adviezen van de WHO, FOD Volksgezondheid (Saniport), EU en de FOD Mobiliteit worden binnen het havenbedrijf permanent opgevolgd.  

  • De hygiënerichtlijnen binnen het havenbestuur worden versterkt en duidelijk gecommuniceerd. 

  • Het schoonmaakpersoneel zal extra instructies krijgen met betrekking tot kritieke punten zoals deurklinken, sanitaire ruimten en 24-uursposten (sluismeesters, port control en de bediening van bruggen en sluizen). 

  • Evenementen en havenbezoeken worden uitgesteld of afgelast. Hetzelfde geldt voor buitenlandse bezoeken van het havenpersoneel.  

  • Gevraagd wordt aan alle diensten om maximaal over te gaan op thuiswerk. De permanentie op de diensten wordt echter wel verzekerd. Waar thuiswerk onmogelijk is zorgen we voor een maximale spreiding van het personeel in tijd en ruimte.  

  • Fysieke vergaderingen worden zoveel mogelijk vervangen door alternatieven, zoals bijvoorbeeld conference calls. 

  • Werkroosters van de continudiensten worden aangepast om de verspreiding van het virus te voorkomen. De continuïteit van deze diensten wordt evenwel gegarandeerd. Bovengenoemde hygiënemaatregelen gelden ook voor de continudiensten, met extra aandacht voor de ontsmetting van de werkposten en alles wat erbij hoort bij elke ploegenwissel.  

 

Alle inkomende schepen leggen zoals steeds een Maritime Declaration of Health voor. De cel Saniport Zeehavens van de Federale Overheid neemt contact op met het schip vooraleer het de haven binnenkomt en zal, indien dat nodig blijkt,  verdere acties ondernemen.  

 

Omtrent cruiseschepen heeft de Nationale Veiligheidsraad gemeld dat deze nog mogen aanmeren en bevoorraad worden in de haven van Zeebrugge, maar zowel passagiers als bemanningsleden mogen het schip niet verlaten. 

 

De impact van preventiemaatregelen op onze diensten zal iedere dag opgevolgd worden en partners zullen maximaal geïnformeerd worden.