Definitieve vaststelling van de afschaffing van de trage verbindingen – buurtwegen in zeehaven-gebied en Zeebrugge Dorp

Definitieve vaststelling van de afschaffing van de trage verbindingen – buurtwegen in zeehaven-gebied en Zeebrugge Dorp

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2019 (2019_GR_00252)

Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie van West-Vlaanderen van 22 augustus 2019 (MOW/2019/260)

wordt overgegaan tot de definitieve vaststelling van de afschaffing van buurtwegen in zeehavengebied en in Zeebrugge Dorp:

 

      het betreft volgende buurtwegen

•    Uit de Atlas der Buurtwegen Lissewege: Chemin 5 (gedeeltelijk, vanaf het jaagpad op linkeroever van het Boudewijnkanaal tot einde – kruispunt met buurtweg chemin 24), Chemin 6 (gedeeltelijk, van kruispunt met buurtweg chemin 28 tot toenmalige gemeentegrens Heist), Chemin 18 (gedeeltelijk, van actueel kruising met N31 tot kruising buurtweg chemin 21), Chemin 20,      Chemin 21 (gedeeltelijk, het segment tussen de huidige straten Evendijk West en Evendijk Oost), Chemin 22, Chemin 24, Chemin 25, Chemin 26, Chemin 27, Chemin 31, Chemin 39, Chemin 40, Chemin 41, Chemin 43, Chemin 44, Sentier 54, Sentier 55, Sentier 57

•    Uit de Atlas der Buurtwegen Dudzele: Chemin 2 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) A11 en de toenmalige gemeentegrens Lissewege), Chemin 3 (gedeeltelijk,  tussen (en inclusief) A11 en de toenmalige gemeentegrens Lissewege), Chemin 6 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) de gracht langsheen de A11 en de toenmalige gemeentegrens met Ramskapelle), Chemin 7 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) het Zuidelijk talud van de A11 en de voormalige gemeentegrens Ramskapelle), Chemin 13 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) het Zuidelijk talud van de A11 en het Boudewijnkanaal – de toenmalige gemeentegrens Lissewege), Chemin 16 (gedeeltelijk, tussen de kruising met buurtweg chemin 6 en (inclusief) de Zuidelijke langsgracht aan het afrittencomplex aan de A11), Chemin 17, Sentier 26, Sentier 30 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) de A11 en dan Noordelijk lopend waar de sentier doodloopt)

•    Uit de Atlas der Buurtwegen Heist: Chemin 8, Chemin 12 (gedeeltelijk, van Evendijk-Oost (die integraal behouden blijft) tot aan de huidige grens van de gemeente Knokke-Heist), Chemin 14

•    Uit de Atlas der Buurtwegen Ramskapelle, Chemin 3, Chemin 5, Chemin 7, Chemin 9, Chemin 10

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Wonen & Omgeving op volgend adres:

 

Huis van de Bruggeling

Frank Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

 

Belangrijk bericht

 

De Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen regelt de beroepsmogelijkheden.

Artikel 28 lid 5 :

Het beroep bij de Koning schorst de beslissingen. Het moet uitgeoefend en aan de gouverneur overgemaakt worden, binnen de vijftien dagen volgende op de in vorige paragraaf vermelde bekendmaking.

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte