Haven van Zeebrugge: centre of excellence voor alle UK trafiek – ook na Brexit

  • Brexit
  • Brexit

De haven van Zeebrugge is hét bruggenhoofd voor de Britse distributie uit Noordwest-Europa. Het is een echte cluster, een logistieke- en kennis hub voor alle UK-trafiek. Wekelijks verbinden een zeventigtal lijndiensten Zeebrugge met verschillende regio’s in het VK, wat toelaat oplossingen op maat aan te bieden. We brengen de goederen via de zee tot zo dicht mogelijk bij de Britse afzetmarkt. Heel wat rederijen en logistieke bedrijven uit de haven focussen hun activiteiten op het VK. Logistieke ketens gebaseerd op “Just in Time”, open grenzen en goede netwerken zijn ons handelsmerk. Logischerwijs is het VK een belangrijk bron van tewerkstelling en toegevoegde waarde voor de ruime regio.

Als haven moeten we de snelle en vlotte transit van Europese en internationale goederen via Zeebrugge naar VK immers kunnen garanderen. De doorstroomtijd in de haven dient tot een minimum beperkt te worden. Maar dit kan alleen als alle schakels in de logistieke keten Brexit-proof zijn. We doen zelf wat we kunnen, maar hebben elke speler in de logistieke keten nodig. Dus ook de overheidsinstanties, die een handelsvriendelijke aanpak dienen aan te houden.

Zeebrugge en het VK hebben een historische link. Al in de 12e-14e eeuw speelde (Zee)Brugge een cruciale rol in de handel. De bestaande logistieke ketens die Zeebrugge en het VK verbinden, zijn daarom goed ontwikkeld en kwaliteitsvol. Tot onze sterktes behoren de tailor made verbindingen, op maat van de klant. We werken voornamelijk met onbegeleide vracht (i.e. de chauffeur gaat niet mee op het schip, maar zet zijn vracht enkel af op de terminal). Dit levert ons een tijdsvoordeel op tegenover havens die vooral begeleide vracht behandelen. We hebben een verbinding op Ierland die we, indien nodig, kunnen versterken. We beschikken in de haven over een Grens Inspectie Post, met beschikbare capaciteit, waar de douane en het FAVV al mensen en materiaal aanwezig hebben. Ons digitaal dataplatform RX/Seaport, waarbij door datasharing administratieve Brexit gerelateerde formaliteiten tot een minimum beperkt zullen worden, is in volle voorbereiding en zal klaar zijn tegen 29 maart 2019.

“Gezien onze expertise, ons uitgebreid netwerk en vele verbindingen met het VK, moeten de beschikbare middelen in Zeebrugge ingezet worden. Extra personeel en middelen voor douane en FAVV in Zeebrugge zijn essentieel. En die moeten beschikbaar zijn vanaf 29 maart, gezien het No Deal scenario steeds dichterbij komt. Er werd al veel gedaan vanuit Vlaanderen en België om ons land Brexit proof te maken. De komende 3 maanden zal alles op alles gezet moeten worden om de toekomstige buitengrenzen voor UK trafiek, zoals Zeebrugge, ten volle te ondersteunen.” Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder MBZ

Bereid u(w bedrijf) voor op Brexit!

Bezoek: www.brexitready.be en www.brexit.belgium.be en vind er alle nodige informatie over welke stappen uw bedrijf moet nemen om ook Brexitproof te zijn!

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte