Haven Zeebrugge 2018: 40,1 miljoen ton goederen

  • Port of Zeebrugge
  • Port of Zeebrugge

Het totaal aantal goederen in de haven van Zeebrugge in 2018 bedraagt 40,1 miljoen ton, een stijging van 8 procent ten opzichte van het totaal aantal behandelde goederen in 2017. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de voor Zeebrugge belangrijke sectoren roro en LNG. De containervolumes blijven status quo, maar daar zijn de vooruitzichten voor 2019 zeer goed.

De roll-on/roll-off trafieken stijgen met +6,4% tot een volume van bijna 16 miljoen ton. De roro-stijgingen realiseren zich hoofdzakelijk op het Verenigd Koninkrijk (+5,7%), Ierland (+16,8%) en Spanje (+21,4%), omwille van de nieuwe verbinding van Cobelfret op Santander en de schaalvergroting op de route van Finnlines op Bilbao. Ook de deepsea roro-trafieken stijgen 10%.

De stopzetting van de dienst op Rosyth (-500.000 ton) werd gecompenseerd door de groei op de dienst op Teesport (+200.000 ton) en Hull (in LoLo en RoRo +250.000 ton).

Net zoals vorig jaar behandelde Zeebrugge 2,8 miljoen nieuwe wagens. Na jaren van opeenvolgende records heeft de behandeling van nieuwe wagens geen groei gekend in 2018.

De containers in TEU stijgen +5,2%, maar het tonnage containers in de haven van Zeebrugge zakt -1,3% tot 15,2 miljoen ton.

De nieuwe containerterminal CSP Zeebrugge (Cosco Shipping Ports Zeebrugge) benut momenteel 37% van de beschikbare capaciteit. De verwachtingen van de terminaloperator voor 2019 zijn zeer positief.

De vloeibare bulk kent onder invloed van de toename van de behandeling van vloeibaar aardgas een sterke stijging (+63%) tot een totaal van 6,7 miljoen ton. De LNG-trafiek heeft het een aantal jaren minder goed gedaan in Zeebrugge omwille van een grote vraag naar LNG in Japan.  Doordat het volume LNG vanuit Qatar opnieuw toeneemt, en vooral ook dankzij de volumes via het Yamal contract komt het LNG-volume het afgelopen jaar op 3,5 miljoen ton (+257,7%).

Het stukgoed in de haven is gedaald met -21,8%, naar een goede 1 miljoen ton. Er werd onder andere minder fruit als stukgoed behandeld omdat er veel fruit gecontaineriseerd in de haven aankomt. Ook papierpulp en papier en karton worden niet meer als stukgoed behandeld. Dit volume wordt wel in de SECU’s van StoraEnso als containers geregistreerd.

De vaste bulk daalt -6,1% tot 1,2 miljoen ton. De volumes zand en grint, veevoeders, granen en steenkool kennen dalingen.

Het aantal cruises in de haven van Zeebrugge in 2018 is gelijk aan het jaar voordien. 143 cruiseschepen meerden aan in Zeebrugge.

De havenarbeid doet het nog steeds heel goed in Zeebrugge. Er is een stijging en een record in het aantal shiften (meer dan 350.000 +0,8%) en in het aantal havenarbeiders (2.100 havenarbeiders +1,7%). In 2018 werden 140 havenarbeiders aangeworven en werd een werfreserve van 200 mensen aangelegd.

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte