Haven Zeebrugge: Vlot verkeer van goederen in haven waarborgen is eerste prioriteit

  • Port of Zeebrugge
  • Port of Zeebrugge

De haven van Zeebrugge ondervindt op heden geen hinder van het inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk. Bij de terminals en de rederijen laat een stijging van de aanvragen wat betreft vracht van en naar UK zich wel voelen, een gevolg van het business model van de haven van Zeebrugge: onbegeleide vracht.

De haven van Zeebrugge heeft een jarenlange expertise in de behandeling van onbegeleide vracht en behoort tot de marktleiders in Europa. 97% van alle roll-on/roll-off trafieken in Zeebrugge verloopt onbegeleid, dat wil zeggen dat de chauffeur zijn vracht niet begeleidt maar achterlaat op de terminal voor verscheping. Wat UK-trafieken betreft, ligt dit percentage op 93%.

Slechts een klein aandeel ladingen tussen Zeebrugge en het Verenigd Koninkrijk worden begeleid verscheept. Een troef voor de haven van Zeebrugge, zowel na Brexit als in de huidige omstandigheden na het invoeren van het inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk. 

Om de werking van de haven in deze tijden van Brexit voorbereiding te waarborgen, moet echter ook benadrukt worden dat Zeebrugge geen alternatief of oplossing is voor de begeleide transporten die via de Kanaaltunnel verlopen. De eerste prioriteit is de haven vrijwaren van congestie en de afvaarten en de behandeling van de schepen vlot laten verlopen.

De UK-terminals in de haven van Zeebrugge, C.Ro Ports/CLdN en P&O Ferries, kunnen nog steeds een vlotte behandeling van trafieken garanderen. Beide terminals stellen alles in het werk om extra capaciteit aan te bieden. P&O Ferries onderzoekt de mogelijkheid om de rotatie van de schepen te verhogen. C.Ro Ports/CLdN communiceert dat er nog capaciteit voor onbegeleide vracht beschikbaar is. 

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte