Havenbestuur Zeebrugge faciliteert extra terreinen voor havengebruikers in nood door coronacrisis

  • Port of Zeebrugge
  • Port of Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge werd de afgelopen week duidelijk dat verschillende terminals in de problemen kwamen door binnenkomende trafiek die omwille van de coronacrisis niet meer opgehaald wordt op de terminals. Concreet gaat het om trailers en nieuwe wagens die geproduceerd en vervoerd werden voor de coronacrisis, maar waarvan de distributie naar de eindklanten nu uitblijft. Door die blokkering in de logistieke keten geraken de bestaande stockageplaatsen stilaan gesatureerd. Verschillende havenklanten trokken aan de alarmbel bij het havenbestuur.  

Het havenbestuur heeft vorige week overleg gepleegd met verschillende havenklanten om aan elke speler in de haven een goede oplossing te kunnen bieden. Tijdens dit overleg werd eerst en vooral gefocust op het in kaart brengen van vraag en aanbod, dit voor zowel trailers als voor cargo. Daarna heeft het havenbestuur de mogelijke opties onderzocht en deze opnieuw besproken met de verschillende operatoren.  

De tijdelijke terreinenproblematiek wordt na goedkeuren van alle betrokken partijen op de volgende manier aangepakt. In de eerste plaats zorgt elke terminal voor een maximale invulling van de eigen ruimte. Indien dit onvoldoende blijkt, zijn er twee concrete pistes. Trailers kunnen met een schriftelijke overeenkomst tussen het havenbestuur en de havenklant free of charge gestockeerd worden op verschillende locaties in en rond de haven. Het gaat telkens om bestaande parkeerstroken binnen het havengebied. Voor de stockage van nieuwe wagens zijn er terreinen in de achterhaven die in functie van concrete vraag kunnen worden toegewezen, mits een schriftelijke overeenkomst met het havenbestuur waarin ook een bescheiden tarief beschreven staat.  

Het havenbestuur evalueert de noden van de terminals op dagelijkse basis en zal bijsturen waar nodig. “Het is belangrijk dat we als havenbestuur in deze moeilijke tijden ook creatieve oplossingen kunnen bieden aan al onze havengebruikers. Samenwerking is uiterst belangrijk, want we werken allemaal voor hetzelfde doel: de operaties in de haven zo vlot mogelijk laten verlopen, ook in deze bijzondere omstandigheden.” aldus Rik Goetinck, CEO a.i. Maatschappij Brugse Zeehaven. 

Voor verdere informatie of het aanvragen van extra ruimte kan u terecht bij de handelsdienst van het havenbestuur via Johan Abel, Chief Officer Logistics & Sales. ( ja@mbz.be ).  

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte