Kwartaal 1 2021: Volumes stijgen na aarzelende start

  • CSP Zeebrugge
  • CSP Zeebrugge

De resultaten van het eerste kwartaal van 2021 in de haven van Zeebrugge weerspiegelen een complexe dynamiek. Waar Zeebrugge begin 2020 nog afstevende op een recordjaar in diverse sectoren, is het eerste kwartaal in 2021 vooral een afrekening met de gevolgen van Covid-19 en Brexit. Ook dit kwartaal leggen de LNG-volumes een groot gewicht in de schaal, maar in tegenstelling tot de recordvolumes van vorig jaar, zorgt een normalisatie in de trafieken ditmaal voor een negatief cijfer. Gecombineerd met een trage jaarstart is het eindresultaat na één kwartaal -16,5%. 

De daling in de eerste kwartaalcijfers van 2021 is voornamelijk toe te schrijven aan het minder grote volume vloeibare bulk (2.976.369 ton, - 46,8%) in Zeebrugge. Het behandeld volume LNG (2.499.050 ton) daalt 50,4 %  ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020, 40 LNG-schepen ten opzichte van 73. Dit heeft te maken met de LNG-volumes gekoppeld aan de start van het Yamal-contract, die begin 2020 uitzonderlijk hoog waren.  

Na nieuwjaar en het officiële ingaan van de nieuwe Brexitformaliteiten namen de trafieken in Zeebrugge een aarzelende start. Geleidelijk aan kwamen de volumes echter wel op snelheid. In de laatste maand van dit kwartaal, werd er in verschillende sectoren een mooie groei genoteerd. De maand maart toont een lichte stijging in de roll-on/roll-off trafieken: 2,8%. De containertrafiek stijgt met 26,3% ten opzichte van maart 2020 en ook in de vaste bulk is er een mooie stijging van 38,4%. 

Na de eerste drie maanden dalen de roll-on/roll-off trafieken in Zeebrugge uiteindelijk wel bijna 7 procent tot 3.556.346 ton. Weinig verrassend is de daling op het Verenigd Koninkrijk (-13,7%). Ook gelinkt aan Brexit, kennen de trafieken op Ierland een sterke stijging van 22,3 %. Zuid-Europa (+21%) en Scandinavië (+6%) doen het ook goed.  

In de behandeling van nieuwe wagens zien we een groei over de periode van de drie eerste maanden van 2021, maar eindigt het kwartaal toch met -7,8% (608.749 eenheden ten opzichte van 660.312). De geleidelijke groei toont wel aan dat de automotive sector in herstel is.  

Met een totale behandeling van 4.922.322 ton containers, zet de containertrafiek het jaar goed in met een stijging van 11,1%. Het aantal containers in TEU stijgt + 15,3 %. 

Het stukgoed daalt 20,7%  tot een volume van 136.874 ton.  

De vaste bulk stijgt 11,9% tot een volume van 416.192 ton. 

 

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “De resultaten van het eerste kwartaal tonen dat de twee schokeffecten van de Brexit elkaar opheffen. Eind vorig jaar was er een grote toename aan UK-volumes en begin dit jaar kwamen die trafieken pas laat terug op niveau. De invloed van de Covid-19 crisis, die pas halverwege maart 2020 toesloeg, is nauwelijks aanwezig in de cijfers van het eerste kwartaal vorig jaar, terwijl we de gevolgen van die crisis wel in dit voorbije kwartaal meedragen. De cijfers van de afgelopen maand maart stemmen ons zeer positief wat betreft de containersector, de breakbulk volumes en de roll-on/roll-off trafieken in 2021. Het is echter ook nu al duidelijk dat we in de vloeibare bulk het uitzonderlijke jaar van 2020 niet zullen herhalen.”  

 

Overzicht totaal tonnage per maand 2021

Januari '21:        3.677.501

Februari '21:      3.868.873

Maart '21:          4.461.729

Jan-mrt '21:       12.008.103

 

Overzicht kwartaalcijfers 2021 t.o.v. 2020

                                                                    TOTAAL TONNAGE
GOEDEREN (in miljoen ton)                      2021               2020                        %

Ro/Ro                                                           3,6                  3,8                       -6,9%
wv. nieuwe wagens (in aantal)                   608.749         660.312               -7,8%

Containers                                                    4,9                  4,4                       11,1%
                
Vloeibare bulk                                               3,0                  5,6                      -46,8%
 wv. LNG                                                       2,5                  5,0                      -50,4%
                
Stukgoed                                                      0,1                  0,2                      -20,7%
                
Vaste bulk                                                    0,4                  0,4                        11,9%
                
­TOTAAL TONNAGE                                  12,0                14,4                      -16,5%

 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte