MBZ en aannemer BESIX verlengen Bastenakenkade in het Zuidelijk Kanaaldok met 1.071 m

  • MBZ BESIX QUAY WALL
  • MBZ BESIX QUAY WALL

Aan het Zuidelijk Kanaaldok in de achterhaven van Zeebrugge werd op woensdag 18 september het officiële startschot gegeven voor de werken aan de bouw van 1.071 m kaaimuur aan de westzijde van het Zuidelijk Kanaaldok. Deze kaaimuur is het laatste ontbrekende stuk kade die de verbinding maakt tussen de Bastenakenkade en de retourkaai aan het dokuiteinde, waar International Car Operators Zeebrugge de goederenbehandeling uitvoert.

In deze fase van het project starten nu de graafwerken voor de diepwand. De afgelopen weken werd het werkterrein voorbereid en de site genivelleerd. Als voorwand voor de kaaimuur wordt een betonnen muur van 30 meter diep geplaatst over de gehele lengte van de kaai. Nadien worden de vloerplaat en de kesp gerealiseerd, evenals de nodige verankeringen. Het einde van de werken is voorzien eind 2020. Aansluitend zijn dan nog de baggerwerken voor de kaai uit te voeren.

MBZ werkt samen met BESIX voor de realisatie dit project. BESIX realiseert wereldwijd omvangrijke maritieme projecten en werkte ook in Zeebrugge recent aan projecten in de voor- en achterhaven.

Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder MBZ: “Als grootste autohaven in de wereld is het onze taak als havenbestuur om ervoor te zorgen dat we de groei van onze havenklanten kunnen blijven ondersteunen met de nodige infrastructuur. Toen International Car Operators Zeebrugge wenste uit te breiden, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen om er samen voor te kunnen zorgen dat de autosector in Zeebrugge op leiderspositie kan blijven. We zijn dankbaar dat dit kan met BESIX.”

Rik Vandenberghe, CEO van BESIX: “De geschiedenis van BESIX is nauw verbonden met die van de haven van Zeebrugge. BESIX heeft meegewerkt aan de wederopbouw van de haven meteen na WOII, en vervolgens aan de opeenvolgende uitbreidingen. De groep bouwde in Zeebrugge golfbrekers over ruim 7 kilometer, kades, pieren, terminals en een belangrijke sluis. BESIX heeft op dit moment vergelijkbare werven in het Midden-Oosten, Europa, Afrika, Canada en Australië. Met dank aan de ervaring opgedaan in de haven van Zeebrugge. Hier verwierf BESIX een deel van de expertise voor maritieme werken die momenteel wereldwijd wordt erkend en geprezen. Het is bijgevolg voor onze groep een eer om telkens opnieuw een bijdrage te mogen leveren voor een verdere ontwikkeling van de haveninfrastructuren. We zijn hier trots op. Het doet enorm veel plezier om te merken welk vertrouwen de beide groepen al die tijd al samenbrengt.” 

Photo: Copyright Christophe Vander Eecken

Joachim Coens, CEO Port of Zeebrugge, Rik Vandenberghe CEO BESIX, Denis Maly (Port of Zeebrugge), Dirk Van Lokeren (BESIX)

OVER PORT OF ZEEBRUGGE

Zeebrugge, de zeehaven van Brugge, is in de wereld een voorname roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven containerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van bijna 40 miljoen ton. Het is het aanbod van zowel intra-Europese als intercontinentale diensten dat van Zeebrugge een belangrijke toegangspoort maakt tot de Europese markten.

Zeebrugge focust zich ook op de overslag van conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in het minst op de behandeling van nieuwe wagens en ‘high & heavy’-ladingen. Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld. De kusthaven ontwikkelt zich ook als een voedingscluster. Als niet-industriële haven of ‘clean port’ is Zeebrugge de ideale locatie om bederfelijke voedingsladingen over te slaan.

Verder biedt Zeebrugge dagelijks  meer dan 20 intra-Europese diensten naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Baltische regio, Rusland en Zuid-Europa. Door dit uitgebreide aanbod van vrachtdiensten, intercontinentale containerdiensten, een binnenvaart-, spoor-en wegennetwerk is Zeebrugge de locatie bij uitstek voor het inplanten van Europese distributiecentra. Zeebrugge is dan ook meer dan louter een maritiem kruispunt; de Noordzeehaven groeide uit tot een ultramodern logistiek platform dat volledig ten dienste staat van de Europese en intercontinentale markten.

 

OVER BESIX

BESIX is een Belgische groep met hoofdkantoor in Brussel, actief op vijf continenten. Tot de bekendste realisaties van de grootste bouwgroep in België behoren de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld, het Grand Egyptian Museum op het plateau van de piramiden van Gizeh en gebouwen van het Europees Parlement in Brussel.

BESIX beschikt over een eigen engineeringafdeling. Deze biedt de groep mogelijkheden voor unieke en bijzonder complexe projecten, in het bijzonder op het vlak van techniciteit en milieu. In 2018 boekte BESIX een omzet van 2,54 miljard euro en telde de groep wereldwijd 15.000 werknemers. BESIX realiseert wereldwijd omvangrijke maritieme projecten. Dat was recent het geval met het Kanaal van Dubai, of de Prinses Beatrixsluis en de haven van Tanger Med. De voorbije honderd jaar heeft de groep ook actief bijgedragen aan de bouw van de Belgische maritieme structuren. Voorbeelden hiervan zijn de haveninfrastructuren van Zeebrugge, Antwerpen, Oostende en Gent. Alsook kanalen en tal van sluizen, waaronder die van Ternaaien, Wijnegem, Berendrecht en het hellend vlak van Ronquières. In Zeebrugge betreffen de meest recente realisaties de kademuur OCHZ en de Hanze-terminal.