Mobiliteit - Voornemen tot afschaffing van buurtwegen in zeehavengebied en in Zeebrugge Dorp

  • Zeebrugge
  • Zeebrugge

De gemeenteraad van 26 februari 2019 heeft goedgekeurd een voorlopige vaststelling te maken van het voornemen van afschaffing van diverse buurtwegen in het zeehavengebied en in Zeebrugge Dorp.

Het openbaar onderzoek van één maand zal starten op 6 maart 2019 en zal bekendgemaakt worden door aanplakking op diverse toegangswegen tot het gebied, alsook een via bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van Stad Brugge, die van het havenbestuur en APZI.

Het dossier is in essentie een juridische actualisatie. De atlas werd opgemaakt in de jaren 1841-1843 en bevat nog steeds landbouwwegen, kerkwegen en andere kleine wegels die sinds de uitbouw van de haven niet meer bestaan. Deze buurtwegen kennen echter wel nog een juridisch bestaan.

Het stadsbestuur Brugge nam daarom het initiatief om de juridische toestand aan de feitelijke te toetsen. Het dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 tot en met 5 april 2019 bij de gemeentelijke dienst Wonen & Omgeving (Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge).  Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief aan het college van burgemeester en schepen, Brug 12, 8000 Brugge of per mail via mobi@brugge.

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte