Onderhoudswerken op de Expresweg (N31)

  • Port ofZeebrugge
  • Port ofZeebrugge

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewestwegen, autosnelwegen en fietspaden, start vanaf begin maart 2021 met een grondig onderhoud van de Expresweg (N31) in Brugge. De werken duren volgens de huidige planning tot het najaar van 2021.

 

Grondig onderhoud noodzakelijk

De Expresweg in Brugge is toe aan vernieuwing. Wegen en Verkeer vernieuwt in 2021 op verschillende plaatsen het volledige wegdek van de gewestweg. Er worden ook twee bruggen gerenoveerd, die over de Oostendse Steenweg (N9) en de Millebrug over Waggelwater.

 

Werken in verschillende fases

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt het onderhoud opgesplitst in verschillende fases:

  • Fase 1: Van begin maart tot mei wordt de weghelft richting kust aangepakt, tussen de brug over Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg (N371).
  • Fase 2: Zodra de ene weghelft klaar is, starten we op de weghelft richting E40, ook tussen Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg.
  • In het najaar wordt er ook gewerkt ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Een concrete timing voor deze ingrepen is er nog niet.

 

 

Eerste fase werken start begin maart

Vanaf zondag 28 februari start de aannemer met plaatselijke herstellingswerken en de aanleg van doorsteken in de middenberm. Dat zijn plaatsen waar het verkeer over de middenberm naar de andere weghelft wordt geleid. Tijdens die werken wordt 1 rijstrook in beide rijrichtingen ingenomen maar deze hinder blijft beperkt tot de daluren, wanneer er minder verkeer is. De echte onderhoudswerken starten vanaf maandag 8 maart.

 

Grotere verkeershinder vanaf 8 maart

Versmalde rijstroken in beide richtingen

Tijdens de werken blijft de Expresweg in beide richtingen open voor verkeer. Wanneer er op de ene weghelft gewerkt wordt, rijdt al het verkeer op de andere weghelft over versmalde rijstroken en geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u.

 

Op- en afritten van de Expresweg afgesloten

Tijdens de eerste fase van de werken (begin maart - begin mei) worden enkele op- en afritten van de Expresweg richting kust afgesloten.

 

  • De oprit aan de Blankenbergse Steenweg (N371) richting kust blijft altijd geopend.
  • De oprit aan de Oostendse Steenweg (N9) richting kust wordt afgesloten.
  • De afrit aan de Oostendse Steenweg en de afrit aan de Blankenbergse Steenweg richting kust zijn afwisselend afgesloten. Er is dus altijd één van deze afritten geopend.
  • Alle op- én afritten van de weghelft richting E40 zijn geopend.

 

Meer weten?

De laatste informatie over de werken vindt u op www.wegenenverkeer.be/brugge. U vindt er ook kaartmateriaal waarop u ziet welke op- of afrit wanneer is afgesloten.

Contactgegevens

Hebt u vragen over deze werken? Contacteer het agenschap wegen en verkeer: bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be.

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte