Ons commercieel team

  • Port of Zeebrugge commercial team
  • Port of Zeebrugge commercial team

Het commerciële werk van de haven is een teamwerk waar de ganse MBZ aan meewerkt. Gelet op het ruime takenpakket hebben we binnen de handelsdienst de taken als volgt verdeeld:

Gedelegeerd bestuurder Joachim Coens heeft de algemene commerciële leiding.

Emmanuel Van Damme staat in voor de business intelligence, en vanuit die taak ook voor het onderzoek naar en de identificatie van commerciële opportuniteiten, business development. Daarnaast is hij ook het eerste aanspreekpunt voor de short sea operatoren. (Chief Business Development Officer / Sales Manager Shortsea)

Pepijn De Vreese coördineert de klantencontacten. Daarnaast is hij ook het eerste aanspreekpunt voor de deep sea operatoren. (Chief Sales Officer / Sales Manager Deepsea)

Johan Abel coordinëert de hinterlandlogistiek. Daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt voor de logistieke operatoren. (Chief Sales Manager Logistics)

Patrick Van Cauwenberghe is verantwoordelijk voor de trade facilitation: opvolgen van projecten die de handel en de ladingsstromen ondersteunen. Hij onderhoudt het contact met overheidsorganisaties zoals douane en FAVV, diverse sectororganisaties en steunprogramma’s. Ook de contacten met internationale organisaties zoals ESPO en het ontvangen van buitenlandse delegaties neemt hij voor zijn rekening. (Trade Facilitation Director)

Drie Port of Zeebrugge representatives vertegenwoordigen onze haven in het buitenland: Vincent De Saedeleer (China), Philippe Le Petit (Frankrijk) en Chisato Watanabe (Japan).

Christa Debruyckere en Sofie Vollekindt (Management Assistants) staan in voor de algemene ondersteuning van de commerciële dienst.

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte