Sluisdeur Pierre Vandammesluis wordt losgekoppeld en naar achterhaven gebracht voor renovatie

  • Port of Zeebrugge Lock Gate Gulliver

Port of Zeebrugge was op 25 mei getuige van een spectaculaire operatie. Voor de tweede keer werd een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. De deur weegt ruim 2500 ton en heeft een oppervlakte van een kwart voetbalveld (60m x 10m x 24m).

 De werken aan de sluisdeur maken deel uit van een grootschalig renovatieproject van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang naar de achterhaven van Zeebrugge. De Pierre Vandammesluis werd gebouwd in 1984. In 2018 werd de meest zeewaartse sluisdeur gerenoveerd, en in 2019 terug in de deurkamer geplaatst. Na een zestal weken voorbereidingen om de sluisdeur ‘hijsklaar’ te maken tilde het schip ‘Gulliver’ de deur uit het water. De ‘Gulliver’ bracht de deur naar de ICO-terminal in de achterhaven van Zeebrugge waar de renovatiewerken plaats zullen vinden. Verschillende mechanische onderdelen worden vernieuwd en vervangen, ook de staalstructuur zal aangepast worden. Naar schatting bevinden er zich op de deur 750 ton oesters, die zich over de jaren heen op de deur gevestigd hebben. Dezen zullen ook verwijderd worden. Hierna zal de deur ook geschilderd worden als bescherming tegen corrosie. De deur zal in 2021 teruggeplaatst worden in de sluis. Tijdens de renovatiewerken blijft de sluis operationeel dankzij de overige drie sluisdeuren. 

De hele operatie nam ongeveer 19 uur in beslag en werd minutieus gepland en voorbereid. De werken gebeurden onder strikte veiligheidsmaatregelen, met specifieke aandacht voor de regels rond social distancing. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, is tevreden dat de werken aan de Vandammesluis in volle coronacrisis zijn blijven doorlopen, met respect voor de momenteel zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. “Ik ben de aannemer en alle betrokken partners daarvoor zeer dankbaar. Zeebrugge is een belangrijk maritieme kruispunt én een motor van de Vlaamse economie. Jaarlijks verwelkomt Zeebrugge ongeveer 8.000 schepen. De haven is goed voor zo’n 10.000 jobs. De Pierre Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Om de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven te garanderen, investeren we vanuit Vlaanderen in totaal 120 miljoen euro voor deze renovatie!” 

Sinds 2010 gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het gaat hier om grootscheepse en zeer complexe operaties, die alleen mogelijk zijn dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners. Het Departement Mobiliteit en Openbare werken is bouwheer. Binnen de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul - Soetaert - Almex - Demako heeft Jan De Nul Group de leiding in de renovatiewerken van deze sluisdeur. In dit project zijn verder ook meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en diverse externe partijen betrokken, zoals het studiebureau SBE, SECO, het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) en De Vlaamse Waterweg.