Taskforce Corona Zeebrugge volgt situatie COVID-19 en impact op operationaliteit nauw op

  • Port of ZEebrugge
  • Port of ZEebrugge

Maandagnamiddag 23 maart 2020 werd op initiatief van het havenbestuur van Zeebrugge in het kader van de Taskforce Corona Zeebrugge, overlegd met verschillende partners over de operationaliteit in de haven van Zeebrugge, de te verwachten economische gevolgen en de te ondernemen actiepunten.  

Wekelijks op maandagnamiddag organiseert het havenbestuur een structureel overleg met verschillende cruciale partners in Zeebrugge. Deelnemers zijn onder andere APZI-Voka West-Vlaanderen, DAB Loodwezen, Boluda Towage Europe, CEWEZ (Werkgeversvereniging havenarbeiders), Verkeerscentrum Zeebrugge en Scheepvaartvereniging Brugge-Zeebrugge. 

Vooraf worden de verschillende bedrijven (terminals, rederijen, logistieke bedrijven, productiebedrijven) in Zeebrugge gecontacteerd en bevraagd over de stand van zaken en hun bezorgdheden. Deze worden meegenomen in het overleg.  

Rik Goetinck, CEO a.i. Port of Zeebrugge: “De situatie in de haven wordt op deze manier structureel en nauw opgevolgd. Het overleg laat toe om problemen in eender welke sector tijdig onder de aandacht te brengen en samen problemen op te lossen wanneer die zich stellen. Vandaag konden we besluiten dat de haven van Zeebrugge nog steeds kan doorwerken. Er zijn hier en daar uiteraard vertragingen en we kunnen niet spreken van een ‘normale’ operationaliteit onder de huidige omstandigheden, maar iedereen zet zich in om verder te werken en dat is momenteel de hoofdzaak.”  

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte