Vlaamse Regering stelt voorkeursbesluit nieuwe sluis Zeebrugge definitief vast

  • Visart Zeebrugge
  • Visart Zeebrugge

De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart-site wordt bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. In de komende 2 à 3 jaar zal de Vlaamse Overheid het project verder uitwerken in samenspraak met alle betrokken partijen. “We blijven investeren in inspraak en dialoog”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Er staat een investering van 1 miljard euro in de steigers, voor meer groei en meer jobs in de haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”.

De oude Visartsluis (1907) voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis (1984), die stilaan ook op leeftijd komt en onderhevig is aan onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge kwetsbaar. Een nieuwe sluis geeft uitzicht op nieuwe groei en extra jobs.

De Vlaamse Regering heeft nu het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis definitief vastgelegd. Concreet betekent dit dat het projectteam in september van start kan gaan met de zogenaamde ‘uitwerkingsfase’, die 2 à 3 jaar in beslag zal nemen. In die periode wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit en worden de nodige vergunningen bekomen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen. Er is bijzondere aandacht voor de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend moeten worden, maar ook andere omwonenden zullen betrokken worden. De periode van onzekerheid moet zo beperkt mogelijk blijven.

Investering in economie en lokale mobiliteit

Het nu definitief vastgelegde voorkeursbesluit voorziet een nieuwe sluis op de locatie van de oude Visart-sluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld. Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan.

 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte