Vlaamse regering zet stap vooruit in Complex Project nieuwe sluis Zeebrugge

Het ontwerp voorkeursbesluit voor het alternatief voor de nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’ werd op vrijdag 21 december goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit ontwerp voorkeursbesluit wordt nu samen met de ontwerp onderzoeksrapporten en de synthesenota via een openbaar onderzoek vanaf 21 januari 2019 voorgelegd aan het ruime publiek.

De achterhaven van Zeebrugge is een havenzone die volop groeit. Om de verdere ontwikkeling van de haven en de groei van de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen, is een tweede toegang tot de Zeebrugse achterhaven een noodzaak.

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Na een geïntegreerd onderzoekstraject werden in december 2017 de resultaten van dit onderzoek toegelicht en werd naar de mening van alle stakeholders (bewoners en bedrijven) gepeild. Op basis van de resultaten van dat geïntegreerd onderzoek en de input van de verschillende stakeholders is een alternatief naar voren geschoven. Dit alternatief voorziet de nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’ en de NX in een tunnel.

De haven van Zeebrugge is verheugd dat er een beslissing is genomen over de noodzakelijke vervanging van de oude Visartsluis van 1905. De toegang tot de achterhaven en de Brugse haven wordt hiermee terug verzekerd. Het betreft een mooie opsteker voor de haven van Zeebrugge aan de vooravond van het Brexit-jaar.

 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief
en blijf altijd op de hoogte