BREXIT

Brexit Zeebrugge

Zeebrugge behoudt focus op Brexit

Een harde brexit werd op 12 april op het nippertje vermeden dankzij het uitstel verleend door de Europese Unie. Dit betekent echter niet dat Brexit van de baan is. Integendeel, de nieuwe deadline werd vastgelegd op 31 oktober 2019.

Omdat er op dit ogenblik weinig zicht is op wat er de komende maanden zal gebeuren, is het van het allergrootste belang dat de haven en de havenbedrijven hun focus behouden op een mogelijke Brexit.

De haven van Zeebrugge is hét bruggenhoofd voor de Britse distributie uit Noordwest-Europa. Onze kusthaven blijft een centre of excellence voor alle UK-trafiek, ook na Brexit. Dit moeten we garanderen.

Het havenbestuur neemt daarom verschillende initiatieven in samenwerking met de privésector in Zeebrugge en de beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Aan Britse kant heeft het havenbestuur nauw contact met de British customs en de Britse havens.

Het havenbestuur werkt ook samen met verschillende overheidsinstanties zoals de douane, om geheel Brexit proof te zijn. De snelle en vlotte transit van internationale en Europese goederen naar de UK, via Zeebrugge, moet verzekerd worden, ook na 31 oktober.

Ferry Zeebrugge

 

Een bestendige handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk

 

De haven van Zeebrugge heeft al sinds de 12e eeuw, ten tijde van de Hanze, een sterke handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Zeebrugge is over de eeuwen heen uitgegroeid tot een moderne intermodale hub en gateway voor zowel de Europese als de Britse markt.

Belangrijkste handelspartner

Het Verenigd Koninkrijk is de belangrijkste handelspartner van de haven van Zeebrugge. 17,6 miljoen ton of 44% van de totale maritieme trafiek wordt jaarlijks verscheept tussen Zeebrugge en het Verenigd Koninkrijk. Wekelijks verbinden een zeventigtal lijndiensten de haven met verschillende regio’s in het VK en Ierland.

Onze hubfunctie biedt ons competitief voordeel en laat ons toe om oplossingen op maat aan te bieden. Logistieke ketens gebaseerd op just-in-time, open grenzen en goede netwerken zijn ons handelsmerk.

De haven van Zeebrugge is wereldleider in de trafiek van nieuwe wagens met een jaarlijks volume van 2,8 miljoen stuks. 32% is gelinkt met het VK, in 2018 werden bijna een miljoen nieuwe wagens en high & heavy ladingen verscheept tussen Zeebrugge en het VK.

Onbegeleide vracht en state-of-the-art infrastructuur

In Zeebrugge werken we voornamelijk met onbegeleide vracht (i.e. de chauffeur gaat niet mee op het schip, maar zet zijn vracht enkel af op de terminal). Dit levert ons een tijdsvoordeel op tegenover havens die vooral begeleide vracht behandelen.

Ook wat betreft infrastructuur is de haven van Zeebrugge zich optimaal aan het voorbereiden. We beschikken in de haven over een Grens Inspectie Post, met beschikbare capaciteit, waar de douane en het FAVV al mensen en materiaal aanwezig hebben. Zeebrugge beschikt over voldoende gekoelde opslagplaatsen, extra parkings voor trucks in en rond de haven én goed opgeleide mensen om bij problemen met betrekking tot vertraagde cargo een snelle oplossing aan te bieden. Bovendien is er een contingency plan opgesteld om steeds de toegang tot de haven en de havenbedrijven te garanderen, alsook de mobiliteit in en rond de haven.

Dataplatform RX/SeaPort

Eén van Zeebrugge’s belangrijkste doelstellingen is om te voorkomen dat fysieke goederenstromen niet onderbroken worden of vertraagd worden door de administratieve Brexit-gerelateerde documentenstromen. Een gecoördineerde, transparante en efficiënte planning door verschillende administraties is cruciaal. Daarom heeft de haven van Zeebrugge, meer specifiek het havenbestuur en APZI, de vereniging voor privéondernemingen in Zeebrugge, het dataplatform R/X SeaPort ontwikkeld. R/X SeaPort is een data sharing platform dat een digitale verbinding tussen alle actoren in de logistieke keten biedt.

Nauwe samenwerking met Douane

In samenwerking met MBZ heeft de douane in Zeebrugge op de Grensinspectiepost een Brexit-infopunt voor al wie vragen heeft in verband met douaneformaliteiten na de Brexit. Er zijn vier douanespecialisten aangesteld om tijdens de kantooruren (08u-17u)  mensen met vragen te ontvangen. Zij krijgen een erg individuele begeleiding omtrent de nodige maatregelen n.a.v. Brexit. 

De douane werft tevens extra medewerkers aan om de extra administratie met betrekking tot de Brexit te kunnen bolwerken.

 

 

Bereid u voor op Brexit

 

Om een vlotte goederenstroom bij No Deal te kunnen garanderen, is het van groot belang dat iedereen de nodige maatregelen treft.
 

 1. Vraag uw EORI-nummer aan bij de Belgische douane. EORI staat voor Economic Operator Registration and Identification en is verplicht voor alle marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen.
  Bekijk de checklist van de douane: Hoe pas ik mijn bedrijf aan voor een harde brexit?
   
 2. Teken in op RX/SeaPort, de digitale verbinding van alle actoren in de logistieke keten in Zeebrugge. RX/Seaport is één van de platformen die exclusief bevoegd verklaard is om met de Belgische douane te connecteren voor in- en uitvoer. Gebruik de e-balie voor het vooraanmelden van de douanegegevens en volg uw goederen via RX/Dashboard. Via de RX/SeaPort Wizard kunt u elke fase in het import en exportproces in detail bekijken.
   
 3. Maak gebruik van de Flux Trucking app om Zeebrugge te bereiken. De app leidt vrachtwagenchauffeurs naar en door de haven en geeft daarbij real time informatie zoals verkeersupdates, route-aanpassingen en parkeermogelijkheden. Download de Flux Trucking app via de App Store of Google Play.
   
 4. Kom niet naar de haven zonder aan de noodzakelijke administratieve vereisten te hebben voldaan. Neem contact op met de terminal zodat u op de hoogte bent van de toegangsprocedure. Cargo die niet voldoet aan de administratieve formaliteiten zal worden teruggezonden.
   

Meer vragen over Brexit? Contacteer ons via het Brexit mailadres.

 

 

Port of Zeebrugge
RX Seaport
Flux Trucking App

 

 

Interessante links en publicaties:

 

P&O hull

Infofiches vergunning en diensten van de Belgische douane

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen met hun Brexit voorbereidingen.

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien.

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong:

Op de website van de Europese Commissie vindt u ook nuttige informatie: preparedness notes per sector en een douanegids en checklist voor bedrijven.

Op zoek naar een expediteur? Vind alle expediteurs op de website van APZI: www.apzi.be/leden